02-02-2016 12:28 | Door: Chris Thijssen

"Er is veel mogelijk als we alle huidige verliezen weten te behouden door slimmer na te denken over het functioneren van de keten“, zegt Wil Duivenvoorden, Leading Professional Agri en Food van Royal HaskoningDHV.

Duivenvoorden is te gast in het radioprogramma DuurzaamBV Radio, waarin hij met presentator John van Schagen spreekt over de manier waarop Royal HaskoningDHV bijdraagt aan een duurzame wereld in 2050. “We hebben als Royal HaskoningDHV vier challenges benoemd: de industrial challenge, de transport challenge, de water challenge en de urban challenge.”

Door de grenzen van deze verschillende challenges te overschrijden, zoekt het bedrijf naar de beste oplossingen om in te spelen op toekomstige vraagstukken, legt Duivenvoorden uit. Volgens de Leading Professional is voldoende drinkwater het belangrijkste probleem voor 2050. Royal HaskoningDHV pakt dit probleem op verschillende manieren aan.

“Wij zijn op het gebied van watertechnologie zeer ervaren”, zegt Duivenvoorden tijdens de uitzending. “Met name het circulair omgaan met water, zoals met onze Nereda-techniek, gaat veel betekenen.”

De Nereda-afvalwaterzuiveringstechniek werkt met biomassakorrels met waterzuiverende bacteriën. Door de nieuwe technologie vindt het hele zuiveringsproces, in tegenstelling tot traditionele zuiveringsinstallaties, in één hoge tank plaats.

“Met name het circulair omgaan met water, zoals met onze Nereda-techniek, gaat veel betekenen”

Nieuwe meststoffen uit mest

Behalve op water richt Royal HaskoningDHV zich ook op de verwaarding van andere stromen. Zo werkt het bedrijf samen met FrieslandCampina aan een project om de mestproblematiek met een circulaire oplossing het hoofd te bieden.

“Boeren moeten genoeg land hebben om mest uit te mogen rijden”, zegt Duivenvoorden. “Uiteindelijk is het lange termijnprobleem dat we Nederland helemaal verrijken met meststoffen en voedsel moeten importeren. Dat is niet circulair.”

Met het Code-concept werkt Royal HaskoningDHV aan het optimaal omzetten van reststromen, zoals dunne fracties van mest en digestaat, in waardevolle eindproducten. Naast biogas en gezuiverd water komen zo producten als meststoffen beschikbaar, die boeren die de mest hebben geleverd, weer kunnen gebruiken.

Circulaire chemicaliën

Een ander circulair project van het bedrijf is het Take Back Chemicals-project. Duivenvoorden: “In de voedselindustrie, maar ook in andere sectoren, kennen chemicaliën een lineaire toepassing. We kopen grondstoffen, mengen die met water en voegen deze aan het proces toe.”

Voor de leverancier is de trigger dat hij kilo’s verkoopt, stelt Duivenvoorden. Maar dat is het tegenovergestelde doel van de afnemer, die zijn voetprint laag wil houden.

“Om beide partijen naar dezelfde richting te krijgen, is bewustwording tussen leverancier en afnemer nodig. Hierbij wordt de leverancier probleemeigenaar van het reinigingstraject of van een andere functie van de chemicaliën”, zegt Duivenvoorden.

Door deze samenwerking zouden zowel leveranciers als afnemers proberen zo min mogelijk chemicaliën te gebruiken, de functionaliteit van het reinigen te waarborgen en bijbehorende water- en energiebesparing oogsten.