03-10-2016 07:11 | Door: Hidde Middelweerd

De Nederlandse papierindustrie wil dat per 2020 het energieverbruik in de sector gehalveerd is. Hoe wordt die vermindering in energiegebruik gerealiseerd? Ricoh deelt drie projecten die laten zien dat het energieverbruik inderdaad fors omlaag kan.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van Ed Boogaard, in gesprek met Erik Timmermans (directeur van Papierenkarton.nl), dat eerder verscheen op Werktrends.nl.

In Nederland wordt momenteel 85 procent van al het papier en karton dat op de markt wordt gebracht ook gerecycled. Het papier en karton dat in Nederland wordt gemaakt, bestaat daarnaast voor 82 procent uit oud papier.

Circulaire economie

Toch is er meer nodig om tot een circulaire economie van hoog niveau te komen, stelt Ricoh. Vanaf het ontwerp van een product moet al gekeken worden naar het gebruik en hergebruik van grondstoffen.

Om het energieverbruik van de papierindustrie te halveren is daarnaast een verbeterde samenwerking nodig, om de productieketens efficiënter te maken.

Duurzaam boek

Dat ketensamenwerking inderdaad succesvol kan zijn, laat Papierenkarton.nl zien. In 2011 startte het informatieplatform, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse papier- en kartonindustrie (VNP), het project Duurzaam Boek. In 2014 werd dit project opgevolgd met Duurzaam Tijdschrift en Duurzaam Tijdschrift 2.0.

Tijdens het project Duurzaam Boek werden manieren onderzocht om de productie van boeken te verduurzamen. Zo werden boeken bijvoorbeeld op een inkjet-rotatiepers geproduceerd, waardoor het inschietverlies beperkt bleef tot 0,73 procent. Ook werden duurzamere keuzes gemaakt op het gebied van papiersoort en het ontwerp van het boek.

Uit het project bleek dat bij boekproductie een CO2-reductie van 50 procent mogelijk is. Dit gaat ook nog eens gepaard met een kostenreductie van 10 procent.

Duurzaam tijdschrift

Bij de productie van tijdschriften werd ook gekeken naar mogelijkheden om de productieketens efficiënter te maken. Het project Duurzaam Tijdschrift wees uit dat alleen met bewustere papierkeuzes al een CO2-reductie van 25 procent kon worden bereikt.

Tijdens het project Duurzaam Tijdschrift 2.0 werd de klimaatimpact van een tijdschrift zelfs met 40 procent verminderd. Dit omdat er gebruik werd gemaakt van papier uit landbouwafval.

Meer weten over het verduurzamen van je onderneming? Bekijk het stappenplan:

Download het stappenplan

Meer weten over de trends binnen duurzaam ondernemen? Klik dan hier:

Download het trendrapport