26-01-2017 12:10 | Door: Chris Thijssen

De nieuwe Taskforce Circular Economy in Food wil voedselverspilling fors terugdringen en koploper worden in de verwaarding van agrifood-reststromen.

De Taskforce, een initiatief van Wageningen University & Research (Wur), in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel, bundelt initiatieven tegen voedselverspilling. Dat moet de ontwikkeling naar een circulaire economie in de agrifood-sector versnellen.

De partijen lanceerden de samenwerking vrijdag, tijdens de Nationale Voedseltop in Den Haag. 

Duurzame impact

Bij de Taskforce zijn 25 leden uit de voedselketen aangesloten, van mkb-bedrijven en multinationals tot publieke en maatschappelijke organisaties. Ook andere bedrijven zijn welkom om zich aan te sluiten. Ambassadeurs voor de Taskforce zijn personen als Dick Boer van Ahold Delhaize, Feike Sijbesma van DSM, Conny Braams van Unilever en Louise Fresco van Wur.

“We bouwen, met bedrijven aan het roer, een ecosysteem waarin we doelgericht werken aan oplossingen om daadwerkelijk economische, ecologische en sociale impact te realiseren”, zegt Toine Timmermans, programmamanager bij Wageningen University & Research en mede-initiatiefnemer van de Taskforce, in een persbericht.

Circulaire economie

De partijen publiceren in de tweede helft van 2017 een nationale strategie en routekaart om gezamenlijk te komen tot een circulaire economie voor voedsel. Daaronder verstaat de Taskforce een economie waarin verspilling niet bestaat, agrifood-reststromen optimaal worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. In de routekaart komen concrete doelen en acties voor de korte en lange termijn.

Volgens de Taskforce zijn de initiatieven om voedselverspilling te verminderen te versnipperd. Om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen, moeten partijen samenwerken. Daarmee geven de organisaties gehoor aan de oproep van de Europese Rekenkamer, om te komen tot samenhangend, ambitieus beleid met concrete doelstellingen. Ook zegt de Taskforce bij te willen dragen aan het Nationaal Grondstoffenakkoord, dat afgelopen week werd ondertekend.

Bron: Wageningen University & Research | Foto: public domain