28-03-2018 08:26 | Door: Martijn van der Donk

De Nederlandse landbouw staat bekend om zijn bijzonder efficiënte voedselproductie. Dat beeld klopt voor de afzonderlijke ketens. Maar de efficiëntie van het systeem als geheel kan nog veel beter, zegt Wageningen University & Research. Kringlooplandbouw is een manier om die volgende efficiencyslag te maken.

De kringlooplandbouw draait op het principe dat er geen afvalstromen meer zijn. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten, worden gebruikt als eindproduct of grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop. Voorwaarde is wel dat akkerbouwbedrijven en de veehouderij gaan samenwerken om die ketens te sluiten.

In onderstaande infographic wordt kringlooplandbouw, en de kansen die ermee gepaard gaan, uitgelegd:

Deze infographic is onderdeel van onze themamaand Circulaire Economie. Klik hier om alle artikelen over dit thema te lezen.

Infographic: Robin de Boer