15-01-2019 14:39 | Door: Bas Joosse

De Rijksoverheid gaat dit jaar inkoopprojecten die veel CO2 -en grondstoffen besparen, ondersteunen. Ook komen er netwerken waar inkopende partijen van elkaar kunnen leren en gaan lokale overheden experimenteren met CO2-schaduwprijzen

Dit meldt Pianoo, het expertisecentrum voor aanbestedingen. Pianoo valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vanuit de Rijksoverheid wordt dit jaar € 7,5 mln geïnvesteerd in klimaatneutraal en circulair inkopen. Voor provincies, waterschappen, gemeenten, zelfstandige bestuursorganisaties (ZBO’s) en zorgorganisaties komen verschillende inkoopregelingen en trainingen.

Besparing

De Rijksoverheid wil in 2050 circulair opereren. Met circulair en klimaatneutraal inkopen kan op jaarbasis 1 megaton CO2 bespaard worden. De diverse overheden geven jaarlijks € 73 mrd uit aan het inkopen van goederen en diensten.

Lees ook: overheid vergeet duurzaamheid bij inkoopbeleid

CO2-schaduwprijzen

Eén van de manieren om klimaatneutraal in te kopen is het hanteren van een CO2-schaduwprijs. Hierbij wordt de CO2-impact van producten of diensten meegewogen bij de aanbesteding door er een prijs aan te hangen. Het instellen van een reële CO2-prijs wordt door veel partijen gezien als een effectieve manier om de CO2-uitstoot terug te dringen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaan samen met gemeenten, waterschappen en provincies in een pilot ervaring opdoen met het gebruik van CO2-schaduwprijzen. Schaduwprijzen worden volgens Pianoo nu vooral gehanteerd in de bouwsector en in de grond- weg- en waterbouw. In andere sectoren waar veel CO2-impact is, liggen ook mogelijkheden. Dat zijn bijvoorbeeld de gas- en elektriciteitssector of de mobiliteitssector.

Leernetwerk

In verschillende leernetwerken krijgen gemeenten, zorgorganisaties, provincies, ZBO’s en waterschappen tools aangereikt om klimaatneutraal en circulair in te kopen. Ook komen experts en ervaringsdeskundigen aan het woord. De leernetwerken worden opgezet voor inkoopcategorieën waar veel CO2 bespaard kan wordne. Het gaat dan onder andere om de bouw, energie, catering, hout, uitstootvrije vervoersmiddelen en bedrijfskleding.

Lees ookCirculair inkopen doe je zo

Bron: Pianoo | Afbeelding: Adobe Stock