24-06-2019 14:20 | Door: Bas Joosse

Een groep landen uit Zuidoost-Azië wil de hoeveelheid afval die in zee verdwijnt, terugdringen. Om dat te doen, gaan ze meer inzetten op een circulaire economie en op initiatieven om producten te hergebruiken en te recyclen.

Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam zijn verenigd in het samenwerkingsverband ASEAN. Veel landen hebben te maken met vervuiling vanuit zee. In een verklaring stellen de landen actie te zullen ondernemen om de hoeveelheid afval terug te dringen.

Acties

De acties bestaan onder andere uit het uitvoeren van metingen en het vergroten van de kennis over afval in zee. Ook moeten de inwoners van de landen en de kustgebieden meer voorlichting krijgen de impact van de vervuiling. De landen onderling moeten meer gaan samenwerken om de herkomst van de vervuiling en de negatieve effecten daarvan in kaart te brengen.

Lees ook: Deze 5 bedrijven ruimen de plastic soep op

Afval terugdringen

Voor de lange termijn moeten strategieën ontwikkeld worden om de hoeveelheid afval terug te dringen. Een onderdeel van die strategie is een betere afvalscheiding om vervuiling te voorkomen en een circulaire aanpak. Hierbij moet het principe van reduce, re-use, recycle voorop staan.

Nationale overheden moeten samen met bedrijven duurzaamheid bij producten stimuleren. Volgens het plan moeten ze daarbij benadrukken dat wegwerpplastic niet duurzaam is.

“Vervuiling in de zee heeft niet alleen invloed op de volksgezondheid en de voedselvoorziening, maar ook op de industrie en het toerisme”, zegt de Singaporese president Lee Hsien Loong tegen de Singaporese krant Straits Times. Hij stelt dat de stranden in Zuidoost-Azië het risico lopen om vervuild te raken als er niets aan het probleem gedaan wordt.

Lees ook: Meer recyclingcapaciteit nodig voor circulaire ambities

 

Bron: Asean.org, The Straits Times | Afbeelding: Adobe Stock