Nationaal onderzoek Circular Economy Index

Nationaal onderzoek Circular Economy Index

Is de circulaire economie doorgedrongen in het Nederlandse bedrijfsleven? Hoe presteren bedrijven en welke barrières zijn er voor circulaire business modellen? Circle Economy, MVO Nederland, Accenture, VBDO en DuurzaamBedrijfsleven Media organiseren dit jaar voor het eerst het nationale onderzoek Circular Economy Index.

Binnen een circulaire economie is het grondstoffenverbruik ontkoppeld van de economische groei. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. De circulaire economie wordt gedreven door innovaties die het mogelijk maken dat afval weer grondstof wordt. TNO heeft berekend dat een transitie naar een volledig circulaire economie het Nederlandse bedrijfsleven meer dan € 7 mrd kan opleveren.

Wat is het doel van het onderzoek?

Doel van het onderzoek is om de 200 grootste Nederlandse bedrijven langs de meetlat van de circulaire economie te leggen en vast te stellen welke prestaties zij leveren. Het onderzoek richt zich op strategie, inkoop, operationele aspecten en afval- en grondstoffenmanagement. De uitkomsten geven de top van het bedrijfsleven inzicht in eigen prestaties en handvatten voor kansrijke nieuwe strategieën.

Waarom zou mijn bedrijf meedoen?

  • Krijg inzicht in uw eigen prestaties op het gebied van de circulaire economie
  • Krijg indien gewenst een vermelding van uw bedrijf in het eindrapport
  • Ontvang het boek ‘Waste to Wealth’, over circulaire business modellen

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

In het eindraport Circular Economy Index worden alleen geaggregeerde data weergegeven. Tenzij anders afgesproken, worden individuele gegevens en antwoorden niet gepubliceerd. Gegevens zijn alleen toegankelijk voor data-analyse door het team dat het onderzoek uitvoert.

Wie organiseert het onderzoek?

Het nationale onderzoek Circular Economy Index is een samenwerking van de volgende partijen:

  • Circle Economy werkt samen met zijn leden en partners aan een verscheidenheid van projecten op bedrijfs-, sector-, of regionaal niveau om de transitie naar de circulaire economie te versnellen.
  • MVO Nederland stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol.
  • Accenture is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van consulting, IT-dienstverlening en outsourcing, met kantoren in meer dan 200 steden over de hele wereld.
  • VBDO is de enige beleggersvereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
  • DuurzaamBedrijfsleven Media is het belangrijkste journalistiek onafhankelijke kanaal over duurzaam ondernemen en innovatie voor het Nederlandse bedrijfsleven.