04-03-2017 07:28 | Door: Hidde Middelweerd

In een nieuw rapport beschrijft Greenpeace de milieu-impact van smartphones in de afgelopen tien jaar. De milieuorganisatie windt er geen doekjes om: die impact is desastreus.

"Ondanks geweldige innovaties in de functionaliteiten van smartphones, lijden het productdesign en de lineaire keten nog steeds onder achterhaalde beslissingen van producenten, gericht op winst op de korte termijn", stelt Greenpeace in het rapportFrom smart to senseless: the global impact of 10 years of smartphones’.

Dit heeft volgens de milieuorganisatie desastreuze gevolgen, voor mens en milieu:

  • Mijnwerkers in afgelegen gebieden werken in levensgevaarlijke omstandigheden om kostbare metalen voor smartphones te winnen.
  • Werknemers in elektronicafabrieken worden blootgesteld aan gevaarlijke chemicalien.
  • Er wordt meer en meer energie gebruikt voor de productie van smartphones, omdat ze steeds geavanceerder worden.
  • De toename in energieverbruik verhoogt de vraag naar kolen en andere fossiele brandstoffen.
  • Onvoldoende recycling en hergebruik van materialen verhoogt de stroom van e-waste.

Hergebruik en recycling

Greenpeace pleit onder andere voor slimmer en frequenter hergebruik van onderdelen en componenten van smartphones, om de keten te verduurzamen. Ook efficiëntere recycling van het resterende materiaal is van belang.

De sleutel ligt volgens Greenpeace echter in het design van smartphones; die moeten zo ontworpen worden dat ze gemakkelijk te upgraden zijn, zodat consumenten hem langer blijven gebruiken. De gemiddelde Amerikaanse consument doet namelijk slechts twee jaar met een nieuwe smartphone.

Infographic: Robin de Boer | Bron: Greenpeace | Foto: Papa Annur/Shutterstock.com