07-03-2017 09:38 | Door: Chris Thijssen

Wageningen University & Research (Wur) organiseert samen met het bedrijfsleven een aantal grootschalige trials, die de angst over data delen in de landbouw moeten wegnemen. Dat moet de uitwisseling van data versnellen.

In de trials van het project Data-Fair worden applicaties ontwikkeld, waarbij data tussen diverse platforms wordt gedeeld. Daarbij staat de agrarisch ondernemer centraal als leverancier en beheerder van data. De ondernemer is dan ook degene die bepaalt wie welke data mag gebruiken en onder welke voorwaarden.

Hierbij is vooral aandacht voor eigendom van data, het maken van afspraken over de uitwisseling ervan via machtigen, de verdeling van de inkomsten en de bestuurlijke inbedding, ofwel de governance. Zo zal Data-Fair de data-uitwisseling in agrarisch Nederland versnellen, meldt Wur.

Eigendom en privacy

Het gebruik en delen van data levert verschillende voordelen op in de landbouwsector. Zo leveren data van sensoren veel informatie op over de gezondheid en groei van bodem en planten. Op basis daarvan kunnen boeren bijvoorbeeld met specifieke bemesting aan de slag.

De uitwisseling van agrifood-data tussen platformen en applicaties stagneert nu volgens de universiteit echter vaak, omdat er discussie bestaat over het eigendom van data, privacy, en angst voor machtsconcentratie in de keten. Ook zouden transparante businessmodellen ontbreken, waarbij de toegevoegde waarde uit het combineren van data eerlijk wordt verdeeld over de diverse belanghebbenden.

Duurzaamheidsdata

Naast het delen van data zijn de trials dus ook bedoeld om toegevoegde waarde te creëren. Voorbeelden daarvan zijn bedrijfsspecifieke normen en duurzaamheidsdata van kredietbeoordeling, of vermindering van administratieve lasten en risicoanalyses door verzekeraars op basis van externe data.

Het uiteindelijke doel van het project is de ontwikkeling van een duurzaam, open software- en data-ecosysteem. Samenwerking op het gebied van data delen moet daarbij meer toegevoegde waarde creëren en de positie van de Nederlandse agrifood-sector versterken.

Meer lezen over de duurzame kansen van digitalisering? Klik hier om te lezen over succesvolle businesscases en de laatste ontwikkelingen binnen dit thema.

Bron: Wageningen University & Research | Foto: public domain