16-03-2017 12:26 | Door: Chris Thijssen

SmartDairyFarming, een initiatief van Agrifirm, CRV en FrieslandCampina, heeft de zogeheten Infobroker van softwarebedrijf Rovecom gekocht. Daarmee verwachten de bedrijven eind 2017 een platform voor agrarische data-uitwisseling operationeel te hebben.

Binnen het programma SmartDairyFarming (SDF) werken bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders samen aan de verbetering van diergezondheid, vruchtbaarheid, duurzaamheid en voeding door middel van informatie en technologie. Een voorbeeld is het verzamelen van gegevens van dieren door sensoren, die vervolgens worden omgezet in adviezen aan de melkveehouder.

Duurzame melkveehouderij

Volgens softwareontwikkelaar Rovecom worden in de zuivelketen veel verschillende meet- en informatiesystemen gebruikt om data te genereren, onder meer op het gebied van diergezondheid, levensverwachting, duurzaamheid en efficiëntie. Dat leidt volgens het bedrijf tot versnipperde opslag van gegevens.

Om de data-uitwisseling eenvoudiger te maken, ontwikkelde Rovecom een Infobroker: een platform waarop die versnipperde gegevens beschikbaar worden gesteld. De Infobroker verbindt de keten van bedrijven rondom de melkveehouder met elkaar. Zowel de dataleverancier als gebruikers kunnen van de informatiestroom gebruikmaken.

Big data

“Big data gaat de veehouder en de ondernemer helpen in de dagelijkse bedrijfsvoering”, zegt Ton Loman, SDF-voorzitter, in een nieuwsbericht. “Via sensoren en andere technologische hulpmiddelen is al veel data beschikbaar. Deze data wordt nu bij elkaar gebracht en daarbij gaan slimme applicaties helpen bij het nemen van beslissingen.” Daarbij bepaalt de veehouder volgens Loman zelf voor wie zijn gegevens beschikbaar zijn.

De voorzitter verwacht dat het project in de toekomst mogelijkheden biedt voor meerdere agrarische sectoren. “Samen met diverse marktpartijen kijken we naar bredere inzet binnen de agrarische sector. Andere partijen kunnen daarom aansluiten.”

Bron: SmartDairyFarming | Foto: Shutterstock.com