31-03-2017 14:35 | Door: Fitria Jelyta

ABN Amro ziet kansen voor de circulaire economie om de Technologie, Media en Telecom (TMT)-sector te laten groeien. Tegelijkertijd kan de TMT-sector zijn duurzame bijdrage vergroten om de circulaire transitie in Nederland te versnellen.

De bank beschrijft zijn bevindingen over de TMT-sector en de circulaire economie in een onlangs gepubliceerd rapport. In dit rapport zijn vijf onderdelen van de circulaire economie beschreven: product als dienst, circulaire productie, levensduurverlenging, deelplatformen en recycling. Zo kan de sector bij de productie van IT-hardware het gebruik van schaarse grondstoffen en energie verminderen.

Zuiniger met grondstoffen

Daarnaast ziet de bank mogelijkheden voor de productie van modulaire computers, IT-apparatuur en elektronica. Volgens ABN Amro is dit een logische stap in het verduurzamen van de hardware-branche.

ABN Amro wijst verder in het rapport naar onderzoek waaruit blijkt dat in 2015 936 miljoen papieren kranten in Nederland zijn verspreid. Naar schatting is hiervoor 150.000 ton papier gebruikt, naast het verbruik van inkt en energie. Door de digitalisering van nieuwsmedia, verwacht de bank dat de TMT-sector zijn grondstoffenverbruik aanzienlijk terugdringt.

Circulaire verdienmodellen

Op het gebied van circulaire verdienmodellen verwacht de bank dat start-ups hiermee aan de slag gaan.

“Deelplatformen zijn het verst ontwikkeld en al volop onderdeel van ons dagelijks leven. Ook gaan bedrijven ertoe over producten niet meer te verkopen aan consumenten, maar te bieden als een dienst”, zegt Steven Peters, sector banker technologie, media en telecom van ABN Amro, in een persbericht. “Waar gevestigde bedrijven nalaten te veranderen of te laat in beweging komen, spelen nieuwe bedrijven in op de nieuwe kansen van de circulaire economie.”

Circulaire transitie versnellen

Tegelijkertijd ziet ABN Amro kansen voor de TMT-sector om de transitie naar de circulaire economie in Nederland te versnellen. Dankzij technologie in de vorm van sensoren, netwerkverbindingen, software en cloud-toepassingen ziet de bank de TMT-sector als hofleverancier voor andere sectoren, zoals Industrie, Bouw, Retail, Agri en Food. 

Lees ook:

Bron: ABN Amro | Foto: JPstock / Shutterstock.com