Digitale Revolutie

De continue ontwikkeling van digitale technologieën en innovatie in haar toepassingen biedt eindeloze mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Bijna iedereen heeft wel gehoord van veelbelovende technologieën zoals blockchain, internet of things, big data, en kunstmatige intelligentie. Hoe kunnen deze technologieën vandaag en in de toekomst ingezet worden om de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie te faciliteren?

Uit een rondvraag onder de experts uit het bedrijfsleven en de wetenschap blijkt dat hier veel meer bij komt kijken dan het door ontwikkelen van de genoemde technologieën en digitale oplossingen. In de basis is namelijk een andere manier van denken en organiseren nodig. Denk hierbij aan innovatieve businessmodellen en het samenwerken met andere partijen binnen nieuwe ecosystemen. Voordat alle vruchten van digitalisering geplukt kunnen worden zijn er ook nog de vraagstukken omtrent transparantie en privacy die een oplossing behoeven.

Digitale revolutie bottom-up of top-down?

Start-ups nemen een belangrijke rol in bij de ontwikkeling en verspreiding van innovatieve digitale technologieën en oplossingen. Zij zitten namelijk niet vast in bestaande businessmodellen en oude systemen zoals dat in gevestigde organisaties vaak het geval is. Bekende start-ups zoals Airbnb en Uber hebben al laten zien hoe met een nieuw businessmodel een volledige sector op zijn kop gezet kan worden. Daar zijn inmiddels al vele andere start-ups aan toegevoegd, want elke sector kan zijn voordeel doen door de kansen van digitalisering te pakken om te innoveren en te verduurzamen. Samenwerkingen tussen start-ups en gevestigde partijen kunnen deze kansen vergroten.

Wat kan blockchain doen voor duurzame transitie?

Zo onderzoekt de start-up Excess Materials Exchange met ProRail, DSM, Schiphol en Rijkswaterstaat de mogelijkheden om samen naar een online handelsplatform te werken waarbij restmaterialen onderling worden uitgewisseld. Blockchain en kunstmatige intelligentie moeten op het platform vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ook andere bedrijven zijn al volop bezig met innovatieve technologieën zoals blockchain, internet of things en kunstmatige intelligentie of experimenteren met nieuwe ecosystemen. Zo ontwikkelen de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen, de Universiteit van Antwerpen en innovatie-hub Imec een ecosysteem rond internet of things. Daarmee moet Antwerpen een slimme stad worden op het gebied van e-health met een duurzame haven en een circulaire economie.

Koplopers in de digitale revolutie

Tijdens de aankomende themamaand in september en in het themakatern van de herfsteditie van DuurzaamBedrijfsleven magazine kijkt de redactie naar de volle breedte van digitalisering. Er is aandacht voor vernieuwende start-ups, de aanjagers van de ‘digitale revolutie’, en gevestigde duurzame koplopers die de kansen van digitalisering omarmen. Naast succesverhalen en sterke businesscases wordt er ook gekeken naar de obstakels en wat er moet gebeuren om de duurzame voordelen van digitalisering optimaal benutten. Wat we kunnen leren van het meest digitale land ter wereld Estland, een reportage over slimme en schone fabrieken, een serie over de rol van digitalisering in de energietransitie en een interview met start-up Farmhack zijn slechts enkele voorbeelden van wat de lezer te wachten staat.

Klik hier voor alle artikelen uit over de Digitale Revolutie

Innovatieve duurzame digitale toepassingen

Tot die tijd kan je al inspiratie opdoen met de vele artikelen en businesscases die al online zijn verschenen over digitalisering. Dit zijn de best gelezen artikelen:

FAQ over digitalisering

Wat is blockchain?
Blockchain is een transparante en gedecentraliseerde database die het mogelijk maakt om zonder een tussenpersoon overeenkomsten te sluiten. Een derde partij zoals bijvoorbeeld een bank is niet meer nodig bij een transactie. In plaats daarvan wordt de transactie gecontroleerd en goedgekeurd door een netwerk van computers. Alle handelingen zijn cryptografisch versleuteld zodat privacy geborgd blijft.

Hoe kan blockchain ketens verduurzamen?
Blockchain kan ketens verduurzamen vanwege de transparantie die het biedt. Zo kan het de herkomst en levenscyclus van een product zichtbaar maken. Er zijn al verschillende voorbeelden hiervan. Zo wordt blockchain ingezet om de herkomst van koffiebonen of suiker te traceren. Een ander voorbeeld is de verhandeling van schone energie via blockchain.

Wat is de duurzame impact van kunstmatige intelligentie?
Kunstmatige intelligentie kan ingezet worden voor het oplossen van complexe problemen. Daarmee kunnen ze ook een bijdrage leveren aan het behalen van klimaatdoelstellingen en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zelfrijdende auto’s zijn een bekend voorbeeld maar kunstmatige intelligentie kan ook voor de landbouw worden ingezet. Zo kunnen er op basis van verzamelde gegevens geautomatiseerde beslissingen genomen worden waardoor bijvoorbeeld in een vroeg stadium de besmetting van gewassen vastgesteld kan worden. Een computermodel van IBM maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie bij het voorspellen van luchtverontreiniging, waarbij data uit duizenden bronnen gebruikt worden. Deze informatie moet autoriteiten helpen om de vervuiling doelgericht aan te pakken.

Wat kan internet of things voor de verduurzaming van het bedrijfsleven doen?
Internet of things is een network van slimme en digitaal communicerende objecten (apparaten, machines, producten, systemen). In de vastgoedsector kan internet of things helpen om het energieverbruik terug te dringen. Door werkplekken bijvoorbeeld te voorzien van sensoren gaat de energieconsumptie omlaag en wordt het leefklimaat verbeteren. Een ander voorbeeld is in de transport en logistiek sector. Zo kan in de binnenvaart sensordata uit de motor en uitlaatgassysteem aan realtime informatie over waterhoogten, stroming en wind gekoppeld worden. De schipper kan met deze informatie zijn planning en vaargedrag aanpassen. 

Klik hier voor alle artikelen uit over de Digitale Revolutie​