DUMMY Duurzaamheid wordt business

Duurzaam ondernemen is een must voor het bedrijfsleven. Maar wat duurzaam ondernemen eigenlijk? Is het een vaag containerbegrip of juist een slimme strategie? Wat is maatschapelijk verantwoord ondernemen? En hoe zit het met People, Planet, Profit? DuurzaamBedrijfsleven laat vage vergezichten en groen activisme voor wat ze zijn en toont aan hoe je kunt uitkomen op een duurzame visie voor jouw bedrijf. Als je maar slim inspringt op de realiteit van vandaag.

Uit de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015, een onderzoek van Motivaction in opdracht van SGS Search, blijkt dat 86 procent van de ondervraagde bedrijven van mening is dat een onderneming de plicht heeft om goed na te denken over de impact op het milieu en de samenleving. Een ruime meederheid vertaalt deze overtuiging naar een duurzame doelstelling of zegt dit te willen doen. Dat zijn mooie cijfers. Maar deze percentages leiden nog niet tot resultaten.

Bedrijven hebben te maken met een economische realiteit, die hen uitdaagt om te veranderen. 

Bedrijven hebben te maken met een nieuwe economische realiteit, die hen uitdaagt om te veranderen. Het ingetreden herstel van de economie vraagt om nieuwe businessmodellen die verdere groei van een onderneming mogelijk maken. Maar dan wel onder de voorwaarden van deze tijd - duurzaam en maatschappelijk verantwoord - in plaats van krampachtig vasthoudend aan succesverhalen uit het verleden.

Belangrijk onderdeel van die realiteit is dat de milieudruk van bedrijfsactiviteiten blijft toenemen. Grondstoffen worden schaarser en duurder. Overheden proberen met richtlijnen en wetgeving verduurzaming van het bedrijfsleven af te dwingen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als de vergrijzing en toenemende zorgkosten drukken op de verdienkracht van het bedrijfsleven.

Handelingsperspectief

Bedrijven worstelen met de vraag hoe zij hun business modellen kunnen aanpassen om deze uitdagingen aan te gaan. Zij zoeken daarvoor naar handelingsperspectief. DuurzaamBedrijfsleven belicht innovatieve bedrijven uit alle sectoren, van start-up en MKB tot multinational, die dankzij duurzaam ondernemen hun positie versterken.

Dat kunnen koplopers zijn die nieuwe technologieën en innovaties ontwikkelen, of bedrijven die bestaande methoden op een andere manier inzetten en tot de nieuwe standaard maken. Ons motto “Duurzaamheid wordt business” is de signalering van een transitie waar het bedrijfsleven midden in zit: meer business door duurzaam ondernemen en meer duurzaamheid door gezonde business cases.

Neem AkzoNobel: de chemiereus pakt de kansen die duurzaamheid biedt en vergroot zijn omzet met innovatieve producten. Het bedrijf zet in op de biobased economie op basis van suikerbieten. Ook maakt Akzo coatings waarmee andere producenten de milieudruk van hun producten omlaag kunnen brengen. Met de juiste coating zijn verpakkingsmaterialen beter recyclebaar en schepen verbruiken minder brandstof.

Koploper

Vloerenfabrikant Interface is het gelukt om duurzaamheid integraal in zijn bedrijfsvoering door te voeren en tegelijkertijd kosten te laten dalen. Het bedrijf met Nederlandse wortels bespaart door heel gericht zijn afval te reduceren en weet zo een eigen duurzaamheidsprogramma te financieren.

Het outdoorkledingmerk Patagonia heeft zijn business case gebouwd rond duurzame materialen en productie. Het bedrijf, dat adverteert met de slogan ‘koop onze kleding niet’, geeft zijn kennis ook nog eens gratis weg aan concurrenten. Zo verbetert de Amerikaanse koploper zijn imago en tegelijkertijd versnelt het bedrijf de verduurzaming van de gehele kledingsector.

Waar achterblijvers reactief en schoksgewijs handelen, laten de pro-actieve koplopers zich niet in een hoek drukken.

Deze bedrijven, die de kansen weten te pakken die duurzaam ondernemen biedt, laten zien dat er winst voor het grijpen ligt. Nieuwe business modellen die beter aansluiten bij de economische realiteit, leiden tot kostenbesparingen, een kleinere milieudruk, een sterkere positie in de markt en een betere verhouding tot de omgeving.

DuurzaamBedrijfsleven laat met zijn talloze voorbeelden van succesvol duurzaam ondernemen zien dat People, Planet en Profit - de drie P’s die centraal staan in de traditionele definitie van duurzaam ondernemen - geen moeizaam startpunt hoeven te zijn van duurzaam ondernemen, maar het gevolg zijn van slimme en realistische strategieën. Deze ondernemers verkleinen risico’s en versterken hun positie juist door duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van hun processen te maken. Waar achterblijvers reactief en schoksgewijs handelen, laten de pro-actieve koplopers zich niet in een hoek drukken.

Precies die concrete cases maakt DuurzaamBedrijfsleven zichtbaar. Zo laten we zien hoe duurzaamheid business wordt.