Duurzaam ondernemen volgens DuurzaamBedrijfsleven

Duurzaam ondernemen volgens DuurzaamBedrijfsleven

Duurzaamheid: for better business

Wat is Duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen is een fundamenteel uitgangspunt geworden in het bedrijfsleven. En allang niet meer uit idealisme alleen. Ondernemingen die duurzaam ondernemen voor zich laten werken, verkleinen risico’s en versterken hun bedrijfspositie. Dat kan alleen door duurzaamheid tot in de kern een vanzelfsprekend onderdeel van hun processen en innovaties te laten zijn. Maar wat is duurzaam ondernemen eigenlijk? En hoe zit het met People, Planet, Profit?

Voor DuurzaamBedrijfsleven gaat duurzaam ondernemen over waarde. Waarde voor het bedrijf, voor de omgeving, voor mensen en voor het klimaat. In optima forma betekent duurzaamheid dat zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd voor al deze stakeholders. Duurzaam ondernemen betekent ook dat bedrijven er alles aan doen om hun prestaties te verbeteren in gebieden waar ze een significante milieu-impact of sociale impact hebben. Of dat nu in de operatie is of in de waardeketen.

Succesvolle bedrijven laten zien dat duurzame winst voor het grijpen ligt

Vrijwel alle bedrijven stellen actief duurzame doelen of zijn dat van plan, blijkt uit onderzoek. Met bewijs dat duurzaamheid aantoonbaar leidt tot wezenlijke verbetering, komt de hele economie duurzaam in beweging. Dat is mooi, maar de werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de ambitie. De realiteit van die ‘nieuwe economie’ vraagt om andere businessmodellen voor verdere duurzame groei.

Belangrijk onderdeel van die realiteit is dat de milieudruk van bedrijfsactiviteiten blijft toenemen. Grondstoffen worden schaarser en duurder. Overheden proberen met richtlijnen en wetgeving verduurzaming van het bedrijfsleven af te dwingen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als de vergrijzing en toenemende zorgkosten drukken op de verdienkracht van het bedrijfsleven.

Businessmodellen

Bedrijven worstelen met de vraag hoe zij hun businessmodellen kunnen aanpassen. De vraag is niet óf, maar hóe zij anticiperen op deze uitdagingen. Succesvolle bedrijven laten zien dat duurzame winst voor het grijpen ligt. Met kostenbesparingen, lagere milieudruk, een sterkere marktpositie en een betere relatie met de omgeving tot gevolg. Het is de signalering van een transitie waar het bedrijfsleven middenin zit: meer business door duurzaam ondernemen en meer duurzaamheid door gezonde businesscases.

Bedrijven die duurzamer willen ondernemen hebben behoefte aan voorbeelden: inzichten, succesverhalen, learnings, marktkansen en businesscases. Verhalen en voorbeelden in overvloed. Maar vaak krijgen of vinden zij niet het podium dat ze verdienen. Andere beslissers en professionals missen daardoor inzicht in de marktkansen die duurzaam ondernemen biedt. Zij zoeken daarvoor naar handelingsperspectief.

DuurzaamBedrijfsleven belicht innovatieve bedrijven uit alle sectoren, van start-up en MKB tot multinational, die dankzij duurzaam ondernemen hun positie versterken. Dat kunnen koplopers zijn die nieuwe technologieën en innovaties ontwikkelen, of bedrijven die bestaande methoden op een andere manier inzetten en tot de nieuwe standaard maken. Efficiëntieverbeteringen zijn het laaghangend fruit. Nieuwe en duurzame businessmodellen zijn de logische vervolgstap.

Bij DuurzaamBedrijfsleven geloven we in een integrale benadering van het begrip duurzaamheid

DuurzaamBedrijfsleven laat met zijn talloze voorbeelden van succesvol duurzaam ondernemen zien dat People, Planet en Profit - de drie P’s die centraal staan in de traditionele definitie van duurzaam ondernemen - geen moeizaam startpunt hoeven te zijn van duurzaam ondernemen, maar het gevolg zijn van slimme en realistische strategieën. Deze ondernemers verkleinen risico’s en versterken hun positie juist door duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van hun processen te maken. Waar achterblijvers reactief en schoksgewijs handelen, laten de proactieve koplopers zich niet in een hoek drukken.

Sector-overstijgende aanpak

Bij DuurzaamBedrijfsleven geloven we in een integrale benadering van het begrip duurzaamheid. De transitie naar een duurzame, circulaire economie zonder CO2-uitstoot krijgen we nooit van de grond zonder sector-overstijgende aanpak. Alles draait om samenwerkingen en kruisbestuivingen. Of dat nu lokaal is, in de keten of sector-overstijgend.

Het is ons doel de beste en meest inspirerende cases te delen met een zo groot mogelijke doelgroep. Samen met onze community versnellen we het tempo waarmee de duurzame economie tot stand komt en laten we zien hoe duurzaamheid echt leidt tot better business!

Lees meer over succesvolle businesscases van onze partners: