07-03-2013 15:20 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Van minister Blok hoeven kantoren en winkels hun lichten ’s avonds en ’s nachts niet verplicht uit te doen.

Dit meldt de minister naar aanleiding van Kamervragen over deze nieuwe regel die in Frankrijk wordt ingevoerd. Blok deelt overigens wel zijn mening met die van de Franse minister: ‘Het onnodig aanlaten van verlichting is verspilling, zowel ’s nachts als overdag,’ schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Zo ziet hij in dat efficiënt energiegebruik de concurrentiepositie van bedrijven kan verbeteren. Het leidt tot lagere energiekosten en het levert een bijdrage aan het reduceren van broeikassen. Maar vooralsnog vindt hij het in Nederland niet voor de hand liggen om deze regel in te stellen. Daarbij is het volgens Blok ook niet altijd gemakkelijk te realiseren. Niet alle energieverbruikers hebben dezelfde goede financiële prikkels en de benodigdheden om te investeren in energiebesparing.

Veiligheid

Een reden om de regel niet in te stellen is veiligheid. ‘Als het donker is, kan het in verband met de veiligheid noodzakelijk zijn dat er ‘s nachts lampen branden in lege kantoor- en winkelpanden. Dit is een voorwaarde die soms door verzekeringsmaatschappijen wordt gesteld.’

Blok vervolgd dat er ‘uitzonderingen’ zijn voor onder andere ‘noodverlichting, publieke verlichting en specifieke momenten. Bij het toepassen van bewegingsdetectie zal er geen sprake zijn van overbodige verlichting.’

Regelgeving

‘Zowel in de bouw- als in de milieuregelgeving zijn reeds bepalingen opgenomen om onnodig gebruik van verlichting te voorkomen. Minimumeisen zijn vastgesteld voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Ook zijn er verschillende eisen die bijdragen aan energiebesparing. Bijvoorbeeld aanwezigheidsdetectie, dagschakeling en een veegschakeling voor het uitschakelen van verlichting op momenten dat dit mogelijk is.’

Wat er dan wel gedaan gaat worden aan het efficiënter gebruik maken van verlichting zal blijken uit een plan waar Blok dit voorjaar mee komt. Hierin zullen maatregelingen staan voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Foto: Niels000 via Flickr.com