01-11-2015 07:02 | Door: Dimitri Reijerman

Op het High Tech Systems Park in Hengelo gaan DWA en Fudura een duurzaam energienetwerk aanleggen. Dit 'Bronnet' wordt een proeftuin en krijgt een smart grid met warmte- en koude-uitwisseling.

De plannen voor de aanleg zijn door de partijen getekend. De bedrijven willen met Bronnet een duurzaam energienetwerk realiseren dat slimme technologieën bevat. Onderdeel is de aanleg van een warmtepomp op het park. Deze dient voor het verwarmen en koelen van de gebouwen. Ook kunnen de panden onderling warmte of koude uitwisselen via het systeem.

Ook naburige waterbronnen spelen een rol in het Bronnet-concept: "We gaan in gesprek met Rijkwaterstaat om met het water uit het Twente Kanaal te koelen, en met Warmtenet Hengelo om van hun restwarmte gebruik te maken", zegt directeur Vincent ten Thij van High Tech Systems Park.

Proeftuin voor smart grid-toepassingen

Het Bronnet krijgt een smart grid als basis om het systeem slim en efficiënt te kunnen beheren. Omdat de onderliggende IT-infrastructuur een open ontwerp krijgt, kan dit worden gebruikt om data over het energieverbruik te analyseren en delen.

Bronnet moet het ook mogelijk maken om op een veilige wijze te experimenteren met innovatie toepassingen. DWA noemt binnen het concept van het High Tech Systems Park als proeftuin onder andere het bufferen van warmte en koude als een interessante toepassing.

Bron: DWA | Foto: LKSVDD