04-11-2015 10:04 | Door: Dimitri Reijerman

De Verenigde Naties stellen dat als alle menselijke ontlasting wereldwijd wordt ingezet om biogas te maken, er minimaal 138 miljoen huishoudens elektriciteit kunnen krijgen.

Het rapport 'Valuing Human Waste as an Energy Resource' is opgesteld door de United Nations University. Als de menselijke ontlasting wordt benut voor het genereren van biogas, kunnen vooral ontwikkelingslanden flinke slagen maken met het verbeteren van de elektriciteitsvoorziening. De waarde van het biogas ligt op een geschatte $ 8,5 mrd.

De onderzoekers gaan uit van het inzamelen van menselijke uitwerpselen in een latrine. Na drogen kan de ontlasting in vast vorm in blokken dienen als brandstof. Deze blokken leveren evenveel energie als houtskool. Om biogas te winnen is er nog een fermentatieproces met bacterieën nodig.

Naast het relatief eenvoudige proces denkt de VN dat de methode ook de houtkap, met effecten als ontbossing, vermindert. De organisatie wil in Oeganda proeven houden om te kijken of het concept van biogaswinning in de praktijk voldoet.

Bron: VN | Foto: By SuSanA Secretariat  [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons