04-11-2015 14:39 | Door: Thijs ten Brinck

Als alle Nederlandse kolencentrales vervroegd met pensioen gaan, dan gaat de CO2-uitstoot van de energiesector sterk omlaag maar daalt ook het aandeel duurzame energie in ons land.

Mocht Nederland besluiten te stoppen met het gebruik van steenkool voor de elektriciteitsvoorziening dan scheelt dat 15 miljoen ton aan CO2-uitstoot per jaar. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft in opdracht van energiebedrijf Delta onderzocht wat impact zou zijn van het versneld sluiten van alle kolencentrales.

Per vermeden ton CO2 kost het sluiten van de kolencentrales € 16.

Het versneld afschrijven van zowel oude als ook de recent geopende steenkoolcentrales is volgens Delta een van de belangrijkste maatregelen om aan de door de rechter opgelegde CO2-emmissiereductie te kunnen voldoen.

Delta haalt op 31 december 2015 zijn enige eigen kolencentrale, gebouwd in 1987, definitief van het elektriciteitsnet.

Meer gas en import, minder duurzaam

ECN neemt in zijn analyse de recent verschenen Nationale Energieverkenning (NEV) als uitgangspunt. Als daarin de kolencentrales wegvallen dan nemen gascentrales, die nu niet tegen de goedkope kolencentrales kunnen concurreren, de stroomproductie grotendeels over. Bij het verbranden van aardgas komt ongeveer de helft minder CO2 vrij als in kolencentrales.

Met het sluiten van de kolencentrales daalt ook het aandeel duurzame energie in Nederland in 2020. Door het wegvallen van de bijstook van biomassa in de energiecentrales komt het aandeel hernieuwbare energie in het totaal uit op 10,8 procent in plaats van de 11,9 waar de NEV nu van uit gaat. Per vermeden ton aan CO2-uitstoot kost het sluiten van de kolencentrales volgens ECN in 2020 ongeveer € 16.

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken om het aandeel duurzame energie in Nederland in 2020 op minimaal 14 procent te brengen.

Bron: ECN, Delta | Foto: Christopher A. Dominic, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)