11-04-2012 19:54 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Van alle bedrijven in Nederland staat 71 procent (zeer) positief tegenover investeringen in energiebesparende en –opwekkende maatregelen. Financiering blijkt de belangrijkste barrière.

Dat blijkt een onderzoek van VNU Exhibitions en Energiemedia onder 4.600 respondenten uit het Nederlandse bedrijfsleven. De investeringsbereidheid blijkt vrijwel gelijkelijk verdeeld over de verschillende branches.

Bij 41 procent van de Nederlandse ondernemingen zijn al duurzame energieprojecten geïmplementeerd. Bij energieopwekking gaat het voornamelijk om zonne-energie (58,7 procent); bij energiebesparing vooral om isolatie (49,5 procent). Verder verwacht 42 procent van alle bedrijven binnen afzienbare tijd projecten op te starten om energie te besparen of zelf op te wekken.

Barrière

Hoewel de investeringsbereidheid bestaat, heeft toch meer dan de helft van de bedrijven nog geen enkel duurzaam energieproject geïnitieerd. Veruit de belangrijkste barrière blijkt financiering – 43 procent van de respondenten noemt dit als factor.

Met duurzame energieprojecten zijn vaak hoge investeringskosten gemoeid. Daardoor is de terugverdientijd ook vaak lang. Uit de enquête blijkt dat slechts 17 procent van de ondervraagden een terugverdientijd van meer dan 7 jaar accepteert, terwijl die voor duurzame investeringen vaak hoger ligt.

Zogeheten Energy Service Companies (ESCo’s) kunnen deze zorgen overigens wegnemen door alle investeringskosten op zich te nemen en betaald te worden in de besparing op de energierekening. Bij stijgende olie- en gasprijzen wordt de terugverdientijd van duurzame energieprojecten daarbij steeds korter.

Blijver

Opvallend is verder dat duurzaamheid wordt verder gezien als iets blijvends. Slechts 22 procent van de bedrijven verwacht dat klanten in de toekomst geen energieneutrale producten of diensten gaan eisen. Daarnaast is 74 procent van alle Nederlandse bedrijven het (helemaal) oneens met de stelling dat duurzaamheid een hype is en in de toekomst een steeds kleinere rol zal gaan spelen.

Bron: Energie Vastgoed

Foto: Edler D.