21-03-2013 10:59 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In 2012 is het geïnstalleerd vermogen zonne-energie in Nederland verdubbeld naar 260 megawatt. De verwachting is dat het vermogen zal groeien naar 4.000 megawatt in 2020.

Dit blijkt uit cijfers van energiekennisbedrijf DNV KEMA. Het aantal banen in de zonne-energiesector groeit mee. Eind 2012 waren er 1500 banen in deze branche en naar verwachting zal dit in 2020 stijgen tot 10.000 banen en 40.000 in 2050.

De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door forse prijsdalingen, waardoor het voor consumenten en bedrijven steeds aantrekkelijker wordt om zonnepanelen te plaatsen. Zo is zelfopgewekte zonne-energie sinds begin 2013 voor naar schatting 60 procent van het MKB voordeliger dan energie van een energieleverancier. Voor een gemiddeld gezin gold dit al sinds eind 2011. Dit staat dan nog los van subsidies die beschikbaar zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.

‘We kunnen nu gerust stellen dat deze 4.000 megawatt zonnestroom in 2020 een conservatieve doelstelling is geweest,’ aldus professor Wim Sinke, zonne-energiespecialist van ECN. Hij doelt op de doelstelling van het Nationaal Actieplan Zonnestroom, die uitsprak dat 4.000 megawatt zonnestroom in 2020 haalbaar is. ‘Het is opmerkelijk dat de ontwikkeling van zonnestroom in Nederland sinds eind 2011 […] veel sneller loopt dan verwacht,’ meent Sinke.

Bron: dnvkema

Foto: Wikipedia