21-03-2013 11:48 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De provincie Noord-Holland wil een fonds oprichten dat de komende vijf tot tien jaar €85 mln gaat investeren in duurzame projecten. Eind 2013 kan het al actief zijn.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDE-NH) gaat bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten zoals biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie en offshore windenergie. Dit werd dinsdag besloten door de Gedeputeerde Staten.

Het uitgangspunt is dat duurzame ontwikkelingen niet alleen belangrijk zijn voor het halen van milieudoelstellingen, maar ook zorgen voor werkgelegenheid en economische groei. Daarom is er gekozen voor een ‘revolverend’ fonds, waarbij eventuele winst uit samenwerkingen terugvloeit naar het fonds en zo opnieuw kan worden ingezet.

Het fonds moet nog worden goedgekeurd door de Provinciale Staten. Als die accoord gaan, kan het fonds in het derde kwartaal van 2013 actief zijn. Noord-Holland heeft echter niet de primeur. In januari was de provincie Overijssel de eerste provincie die een soortgelijk fonds installeerde. Dit Energiefonds kan €250 mln gaan investeren.

Bron: Provincie Noord-Holland

Foto: Wikimedia Commons