27-11-2015 14:27 | Door: Thijs ten Brinck

Per 1 januari 2016 is het in Europese lidstaten verboden om subsidie te geven op duurzaam opgewekte elektriciteit als de stroomprijs tijdelijk negatief is.

Dat schrijft Energeia, op basis van een EU-richtlijn over duurzame energiesubsidies. Volgens die richtlijn moeten in alle EU landen ‘maatregelen zijn uitgewerkt om te garanderen dat producenten geen prikkel krijgen om elektriciteit te produceren tegen negatieve prijzen.’

Om toch te verdienen aan waardeloze stroom is opslag of omzetting noodzakelijk.

In de praktijk betekent dit dat eigenaren van windparken en zonnecentrales in Nederland geen SDE+ subsidie meer ontvangen op momenten dat de marktprijs voor elektriciteit door overaanbod negatief is.

Duurzame stroom opslaan

Voor de eigenaren van windmolens en zonnepanelen is het daarmee onaantrekkelijk om de duurzame elektriciteit nog te leveren in de uren dat een negatieve prijs op de APX-stroommarkt tot stand komt.

Als het geïnstalleerd vermogen aan windturbines en zonnecellen stijgt, zullen betrokken ondernemers bovendien vaker en in grotere getalen last krijgen van de nieuwe richtlijn.

Om dan toch te kunnen verdienen aan de stroom die de duurzame bronnen tijdens overaanbod produceren, zullen de windparken en zonnecentrales de elektriciteit tijdelijk moeten opslaan in accu’s of vliegwielen, of moeten gebruiken om andere energiedragers, zoals warmte, waterstof of methaan te produceren. 

Bron: Energeia, EU | Foto: Thomas Rousing, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)