26-03-2013 11:03 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Hoewel de VS al zwaar inzetten op schaliegas gaat de EPA, de Amerikaanse milieudienst, de milieurisico’s bij de winning nu toch in kaart brengen.

De Environmental Protection Agency (EPA), het overheidsorgaan belast met de bescherming van volksgezondheid en milieu, heeft daarvoor 31 experts benoemd om onderzoek te gaan doen naar de risico’s van kraken bij schaliegasboringen. Een eerste versie van het rapport is verwacht in 2014.

Kraken – fracking in het Engels – is een methode voor schaliegaswinning waarbij water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de boorput worden gespoten. Er ontstaan dan haarscheurtjes in het schaliegesteente waardoor het gas dat in het gesteente zit opgesloten kan ontsnappen. Tegenstanders van kraken wijzen op de gevaren van lucht- en watervervuiling door de chemicaliën.

Een ander nadeel is dat bij de winning van schaliegas veel methaan vrijkomt, een veel krachtiger broeikasgas dan CO2. Het voordeel dat schaliegas schoner zou zijn dan bijvoorbeeld kolen lijkt daarmee goeddeels te verdwijnen.

 

Regelgeving

 

Het rapport kan veel invloed gaan hebben op de regelgeving rondom kraken. Energiebedrijven en andere organisaties die veel gas gebruiken vrezen dat de studie gaat leiden tot meer regels en hogere kosten.

De EPA werd eerder beschuldigd van ondoorzichtige praktijken. Bob Perciasepe, woordvoerder van de EPA, meent dat de selectie van deze groep van onafhankelijke experts laat zien dat de EPA wél open is. ‘De benoeming van deze groep experts is een nieuw voorbeeld van onze open en wetenschappelijke verantwoorde aanpak,’ aldus Perciapese.

In Nederland zal in juli onderzoek worden gedaan naar de risico's van schaliegaswinning.

Bron: Reuters

Foto: Wikimedia Commons