01-12-2015 09:50 | Door: Thijs ten Brinck

Bedrijven en huiseigenaren kunnen in Duitsland nog drie jaar langer profiteren van stimuleringsmaateregelen voor accusystemen.

“Accu’s zijn geen consumenten, en geen prosumers. Het zijn opslagsystemen.”

In augustus 2015 doorbrak Duitsland de grens van 25.000 geïnstalleerde accusystemen bij huishoudens en bedrijven. Dankzij dalende prijzen en een hernieuwde stimuleringsmaatregel van de Duitse overheid zal dat aantal de komende jaren nog sterk stijgen.

Sinds 2013 stimuleert de Duitse overheid het thuisgebruik van stroom uit zonnepanelen met een aankoopsubsidie op accusystemen. Deze regeling zou eind 2015 aflopen maar krijgt volgens PV-Magazine en PV Tech een vervolg.

Accusystemen belangrijk voor duurzame energie

PV Tech sprak naar aanleiding van de verlenging met Miriam Hegner, van de Duitse brancheorganisatie voor energieopslag.

“Dit is een mooi signaal, al focussen wij niet direct op subsidies”, zegt Hegner. “Wat voor ons belangrijk is is dat de overheid het belang van energieopslag onderkend.” Voor Hegner is het verder belangrijk dat accusystemen een aparte rol vervullen in het energiesysteem en dat de regelgeving en tariefstructuren daarop aangepast moeten worden.

“Accu’s zijn geen consumenten, en geen prosumers, het zijn opslagsystemen”, zegt Hegner. “Als de thuisaccu’s en grotere accusystemen een eigen plaats krijgen zijn ze nu ook zonder subsidie al rendabel.”

Hoe de vernieuwde aankoopsteun er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. In de huidige regeling kunnen eigenaren van een nieuw zonne-energiesysteem per kilowatt aan zonnepanelen tot € 600 uitgeven aan accusystemen. Dat komt neer op ongeveer een derde van de aankoopprijs van een thuisaccu.

Bron: PV Tech, PG Magazine | Foto: Rob Glover, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)