27-03-2013 20:29 | Door: Lieuwe Jan Hettema

De VS en China zijn koplopers op het gebied van windenergie, maar ook in Europa wordt niet stil gezeten. Een overzicht van de 10 grootste Europese windparken.

In 2012 groeide het wereldwijd geïnstalleerde vermogen aan windenergie met 20 procent, naar een totaal van 282 gigawatt. Een grotere groei vergeleken met de voorgaande jaren, wat volgens de Global Wind Energy Counsel (GWEC) vooral aan China en de Verenigde Staten te danken was. Zij installeerden ieder rond de 13 gigawatt aan nieuwe windturbines.

En Europa dan? Ook hier was er sprake van een toename: in 2012 installeerden alle EU-landen gezamenlijk bijna 11,6 gigawatt aan windenergie. Hierdoor vormden windparken 26 procent van het totaal aan nieuwe stroomopwekkingscapaciteit binnen ons continent. Volgens de European Wind Energy Association (EWEA) lopen de Europese landen echter in totaal 2 gigawatt achter op de landelijke doelstellingen.

Ondanks dat EWEA waarschuwt voor een stagnering in 2013 en 2014 worden er, zoals de interactieve kaart van 4C Offshore bijvoorbeeld laat zien, volop nieuwe plannen gemaakt: de een nog ambitieuzer dan de ander. Helaas komt er geen enkel Nederlands - bestaand of gepland - windpark voor in de Europese top 10, die wordt gedomineerd door het Verenigd Koninkrijk.

* Cijfers EWEA en 4C Offshore Database, als op 27/03/13

Foto: Wynpark Beabuorren, L.J. Hettema