29-03-2013 15:44 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

NWEA is blij met de gepresenteerde plannen van het kabinet. In het rapport ‘Structuurvisie wind op land’ staat windenergie centraal.

De laatste twee jaar lag de besluitvorming over windenergie door onenigheid tussen het rijk en de provincies vrijwel stil. Het was onduidelijk wie de regie had over de ruimtelijke ordening. Volgens Ton Hirdes, directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), gaat er dankzij het rapport tempo gemaakt worden.

Hirdes, die zich met zijn organisatie inzet voor de belangen van windenergie in Nederland, is te spreken over de inhoud van het rapport. “De Structuurvisie ademt […] een positief gevoel voor windenergie uit: wind op land is wenselijk en noodzakelijk. De visie richt zich niet alleen in grootschalige projecten, maar ook door ruimte voor kleinere projecten te creëren,” aldus Hirdes. Hij wil nauw gaan samenwerken met de overheid, zodat alle plannen zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Volgens NWEA speelt windenergie een grote rol om de doelstellingen voor 16 procent duurzame energie in 2020 te behalen. Het gaat niet alleen om windenergie op het land, maar er wordt ook gekeken naar windenergie op zee. Provincies zullen meekijken of de doelstelling worden behaald, iets wat volgens NWEA noodzakelijk is voor het geval er tussentijds locaties afvallen.

Foto: Leaflet via Wikimedia