04-04-2013 16:52 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In 2020 zal 40 procent van alle elektriciteit in Europa uit duurzame bronnen komen. Dat is meer dan fossiele energie of kernenergie.

Dit blijkt uit een onderzoek van ENTSOE, een Europees netwerk van netbeheerders en stroomtransporteurs. ENTSOE verwacht dat stroomproductie uit wind, zon en biomassa de komende jaren zal toenemen. Waterkracht zal naar verwachting afnemen.

Doelstelling

Naar verwachting zal de capaciteit om hernieuwbare stroom op te wekken met 50 procent groeien, naar 512 gigawatt. Stroom uit fossiele brandstoffen groeit slechts 0,7 procent , tot 471 gigawatt. Hiermee zal het aandeel duurzame elektriciteit over acht jaar groter zijn dan het fossiele aandeel in de Europese stroomvoorziening. Het restant is nucleaire energie.

Daarvoor is wel het een en ander nodig. Als het aandeel duurzame stroom in het energienetwerk stijgt moet er een oplossing komen voor als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Gascentrales zullen de back-up moeten vormen in deze gevallen.

Het is de bedoeling dat door de opkomst van groene stroom de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent is afgenomen ten opzichte van 1990. Tot nu toe daalde deze met 1,4 procent.

Nederland

TenneT is namens Nederland vertegenwoordigd in de ENTSOE. In de studie wordt ook bevestigd dat Nederland er nog niet zo goed voorstaat: slechts 20 procent van de stroom in Nederland is duurzaam. Nederland is van alle landen in Europa op Estland na het meest afhankelijk van fossiele brandstof. ENTSOE verwacht dat de achterhoede, die verder bestaat uit Polen en Cyprus, meer zal inzetten op gas in plaats van olie en kolen.

Noorwegen is de Europese koploper, in het Scandinavische land wordt 96 procent van alle energie duurzaam opgewekt, voornamelijk met waterkracht.

Foto: Walk of Dreams via Wikimedia