23-12-2015 09:29 | Door: Dimitri Reijerman

De bouw van een aantal grote windmolenparken op zee loopt vertraging van minimaal een half jaar op. Oorzaak is het afwijzen van de wet Stroom door de Eerste Kamer.

Een kleinst mogelijke meerderheid van CDA, PVV, SP, Partij voor de Dieren. OSF, 50Plus en ChristenUnie stemde dinsdag tegen de door minister Kamp verdedigde wet Stroom. Kernbezwaar van de tegenstemmers was een onderdeel van de wetgeving om de Nederlandse energiebedrijven Delta en Eneco op te splitsen in een productietak en een netwerktak. Dit is volgens de minister noodzakelijk en bovendien ook al in de oude wetgeving geregeld. Delta en Eneco hebben zich fel verzet tegen opsplitsing.

Volgens de wet Stroom moet staatsbedrijf Tennet gaan zorgen voor de 'stopcontacten op zee' om de windturbines aan te sluiten op het hoogspanningsnet. Door het afwijzen van de wet door de Eerste Kamer zal de aanleg van deze infrastructuur met minimaal een half jaar zijn vertraagd, aldus Kamp. Bovendien kunnen de extra kosten oplopen tot € 3 mrd omdat energiebedrijven zelf de stopcontacten op zee moeten aanleggen.

Windpark Borssele, dat voor de Zeeuwse kust komt te liggen, is als eerste het kind van de rekening. De aanbesteding van twee kavels voor in totaal 700 megawatt aan windenergie is voorlopig stopgezet.

Einde Energieakkoord?

Het verzet tegen de wet Stroom zorgt er voor dat de doelen van het Energieakkoord - 14 procent duurzame energieopwekking in 2020 - onhaalbaar lijken, met name omdat miljardeninvesteringen in offshore en onshore windenergie onmisbaar zijn. Eerder liet Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie, al weten dat er extra maatregelen nodig zijn om de doelstellingen te behalen.

Bron: Eerste Kamer | Foto: Kim Hansen, , via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)