17-04-2013 11:17 | Door: Erik Verheggen

De groei van het wereldwijde aandeel duurzame energie gaat te langzaam. Het streven om de klimaatopwarming op maximaal 2 graden Celsius te houden, lijkt onhaalbaar.

Dit schrijft het International Energy Agency (IEA) in een vandaag uitgebracht rapport. Ondanks het feit dat wereldleiders zich uitspreken over het belang van duurzame energie én ondanks de enorme toename daarvan in het laatste decennium, is de geproduceerde energie volgens IEA-directeur Maria van der Hoeven in principe nog net zo vuil als twintig jaar geleden.

“Het streven om ’s wereld energiesystemen te verschonen is tot stilstand gekomen”, constateert de voormalig CDA-minister. Tussen 2000 en 2010 nam de hoeveelheid door kolencentrales geproduceerde energie met 45 procent toe, terwijl de generatie van duurzame energie in dezelfde periode met 25 procent groeide. Kortom: kolen zijn nog steeds koning, mede doordat overheden er niet in slagen om investeringen in duurzaamheid te stimuleren.

In het eerste kwartaal van 2013 werd wereldwijd voor 22 procent minder geïnvesteerd in hernieuwbare energie en ook is  de toekomst van het Europese ETS onzeker, Europa’s belangrijkste instrument om de verduurzaming van bedrijven te stimuleren. Dankzij het controversiële schaliegas verduurzaamt de VS wél zijn energieaandeel, maar de werkelijke milieu-impact van deze energiesoort is voorlopig nog onbekend.

Belang duurzame energie

Volgens Van der Hoeven moet het gebrek aan vooruitgang bij iedereen de alarmbellen laten afgaan. “We kunnen het ons niet veroorloven nog eens 20 jaar de boel de boel te laten. We hebben een snelle groei nodig van technologie voor duurzame energie als we een potentieel catastrofale opwarming van de aarde willen afwenden.”

Om de CO2-uitstoot op te vangen is het inzetten van CCS-technologie – het opslaan van CO2 – volgens de IEA zeer belangrijk. Er zijn hiervan nog geen commerciële centrales in werking, maar de autoriteit adviseert om voor 2050 63 procent van de kolencentrales met deze technologie te voorzien. Op dit moment zijn er 13 grote CO2-opslag demonstratieprojecten, die een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot kunnen opvangen.

De IEA is positief over de toename van technologieën voor zonne- en windenergie. In 2011 en 2012 groeide dit met respectievelijk 42 en 19 procent.

Bron: Reuters

Foto: Indy Slug via Flickr.com