14-01-2016 10:44 | Door: Dimitri Reijerman

Het is mogelijk om alle kolencentrales in Duitsland stapsgewijs te sluiten. In 2040 kan het land alle vervuilende centrales uitgefaseerd hebben.

Dat stelt Agora Energiewende, een wetenschappelijke denktank die zich richt op het Duitse energiebeleid en de overheid adviseert. Volgens Agora is het mogelijk om vanaf 2018 jaarlijks kolencentrales met een capaciteit van 3 gigawatt te sluiten, te beginnen met de oudste en meest vervuilende centrales. Rond 2040 kan de stekker uit de laatste vervuilende kolencentrale.

Volgens Agora is het uitfaseren van kolencentrales, inclusief de bruinkolencentrales, noodzakelijk om Duitsland zijn klimaatdoelen te laten halen. De Duitse regering wil in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent reduceren ten opzichte van de jaren negentig.

Compensatievoorstellen

Agora stelt in zijn plan van aanpak dat de regio's waarin de steen- en bruinkolenwinning een belangrijke rol speelt, compensatie nodig hebben. Jaarlijks moet de Duitse regering € 250 mln reserveren. Ook moet de overheid plannen opstellen om de gebieden waar bruinkool wordt gewonnen leefbaarder te maken. Agora stelt daarvoor een heffing van € 2,50 per megwattuur bruinkoolstroom voor.

De organisatie stelt voor dat alle partijen in de energiesector en de federale overheid met elkaar in overleg moeten om kolen uit te faseren. Dat deed de Duitse overheid, die met de Energiewende steeds meer leunt op wind- en zonne-energie, eerder met kerncentrales.

Agora denkt dat de grote energiebedrijven met belangen in de kolenindustrie willen meewerken. Dat komt grotendeels doordat de bruinkoolbedrijven financiële compensatie kunnen krijgen.

Bron: Agora | Foto: public domain