18-01-2016 15:27 | Door: Thijs ten Brinck

Het Energierapport 2016 houdt alle opties open om in 2050 een nagenoeg CO2-vrije economie te bewerkstelligen voor Nederland. Ook controversiële onderwerpen blijven bespreekbaar.

De energietransitie is ingezet en het einddoel,  80 tot 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050, is duidelijk. Welke stappen Nederland zal nemen om dat doel te bereiken, ligt nog grotendeels open.

energierapport

“Het kabinet beseft dat voor de transitie draagvlak nodig is in de maatschappij”, zegt Minister Henk Kamp van Economische Zaken. “Het is een grote opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kunnen we alleen gezamenlijk voor elkaar krijgen.”

Alles bespreekbaar

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft het Energierapport 2016 gepresenteerd en verstuurd naar de Tweede Kamer. Het rapport richt zich op de energievoorziening voor de periode 2023 tot en met 2050.

In 2023 moeten de doelstellingen van het Energieakkoord uit 2013 gerealiseerd zijn. In 2050 moet de CO2-uitstoot in heel Europa met 80 tot 95 procent zijn teruggedrongen. Het Europese tussendoel van 40 procent uitstootreductie in 2030 is door het kabinet voor Nederland overgenomen.

CO2-arme technologieën zoals windenergie, biomassa en bodemenergie maar ook benutting van restwarmte en andere besparingskansen zijn allemaal nodig om deze doelen te bereiken. Ook inzet van kernenergie, schaliegas en CO2-afvang sluit het rapport voor de langere termijn niet uit.

Zonnefietspad en aardwarmte

Daarnaast hoopt Kamp op innovaties die nu nog in een vroege ontwikkelingsfase verkeren, of die we in het geheel nog niet kennen.

“Nederlanders hebben altijd bewezen moeilijke uitdagingen om te kunnen buigen naar lucratieve kansen”, zegt de minister. Daarom zet hij krachtiger in op innovatie. “Dit is niet alleen cruciaal om het doel van een volledig duurzame energievoorziening in 2050 te bereiken, maar biedt ook kansen om het verdienvermogen van de economie te versterken en de kosten van duurzame energie omlaag te brengen.”

Nederlandse innovaties

Kamp noemt in het rapport een aantal voorbeelden van Nederlandse innovaties. Zoals de kennis in Nederland op het gebied van windmolens. Energieonderzoek Centrum Nederland bouwt bijvoorbeeld windturbines die minder kosten en meer opbrengen. Ook offshorespecialist Van Oord timmert aan de weg met grote opdrachten voor windparken op zee en windturbinebouwer Lagerwey levert een bijdrage aan de energietransitie in Nederland.

Een andere innovatie die de minister noemt is de SolaRoad, een fietspad waarin weggewerkte zonnepanelen energie opwekken. Tenslotte noemt Kamp aardwarmte als een potentieel verdienmodel voor de Nederlandse economie. De afgelopen vijf jaar is het toepassen van aardwarmte al vertienvoudigd en Kamp koos een aardwarmteproject in Pijnacker als decor voor de presentatie van het Energierapport 2016.

Bron: Overheid | Foto: Overheid (side), EssentNieuws (header), via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)