25-04-2013 15:11 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De landelijke PvdA-fractie krijgt steeds meer tegenstand: na lokale afdelingen neemt ook de Europese afvaardiging stelling tegen schaliegaswinning.

Gisteren liet Tweede Kamerlid Jan Vos weten onder strenge voorwaarden akkoord te gaan met het boren naar schaliegas. Door dit standpunt is er in de Kamer een meerderheid voor de winning van het controversiële schaliegas.

Het zal op het PvdA-congres – dat op 27 april plaatsvindt – een belangrijk onderwerp van gesprek worden. Verschillende werkgroepen, afdelingen en gewesten hebben inmiddels een motie ingediend die oproept geen boringen te doen zolang de gevolgen onbekend zijn. Ook Europarlementariër Judith Merkies laat weten deze motie te steunen. “Schaliegas maakt geen deel uit van de oplossingen voor de energie-uitdagingen waar Europa op dit moment voor staat.”

“Het kost meer dan het oplevert, voor het milieu, maar ook de economische effecten zijn onzeker”, stelt Merkies. “Daarbij zit niemand in het dichtbevolkte Nederland te wachten op een boortoren in de achtertuin.” Ze laat weten dat ook Europa “te dicht bevolkt is voor deze gevaarlijke en intensieve winmethode”. Daarnaast levert schaliegaswinning minder op dan gedacht. “Ook in de VS is de verwachting dat winbare reserves binnen tien jaar zijn uitgeput.”

Volgens Merkies kan er beter in andere vormen van energie worden geïnvesteerd: “De toekomst van onze energie-infrastructuur ligt op de korte termijn in schonere overgangstechnieken, en op de lange termijn in echt duurzame oplossingen, zoals het steeds meer kleinschalig opwekken van schone energie in de buurt.”

Foto: Lisboncouncil via Flickr.com