09-02-2016 09:28 | Door: Thijs ten Brinck

CE Delft heeft becijferd dat Nederlandse overheid met het sluiten van alle kolencentrales en de bouw van een groot extra windpark op zee miljoenen subsidies uitspaart ten opzichte van het Energieakkoord.

Als Nederland in plaats van het bijstoken van biomassa in kolencentrales overschakelt op een grote offshore windcapaciteit voor de elektriciteitsproductie dan scheelt dat € 600 mln aan overheidsuitgaven. Dat blijkt uit een studie die onderzoeksbureau CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van Eneco en Natuur & Milieu.

In het Energieakkoord van 2013 is afgesproken om in 2020 in Nederland 14 procent van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. Onderdeel van die afspraken was het sluiten van oude kolencentrales en het bijstoken van houtpellets in moderne kolencentrales. Voor deze bijstook is bijna € 4 mrd aan subsidie gereserveerd.

In plaats van het verbranden van biomassa in kolencentrales kan Nederland zijn 14-procentsdoelstelling ook halen met een extra windpark van 700 megawatt op zee, een extra investering in 600 megawatt zonne-energie en verhoogde inzet van biomassa voor warmte in de industrie en de bebouwde omgeving. Een andere optie is om een van de vijf moderne kolencentrales open te houden en deze volledig op biomassa te stoken.

Politieke meerderheid

Tijdens en na de klimaatconferentie in Parijs, eind 2015, is er in de politiek een meerderheid ontstaan die er voor kiest ook de modernere kolencentrales vervroegd te sluiten. Ook Eneco en Natuur & Milieu zijn daar voorstander van.

Om in 2020 zonder biomassabijstook toch het minimum van 14 procent duurzame energie te produceren, zijn er snel uitgewerkte plannen voor nieuwe duurzame energieprojecten nodig. Het zal moeilijk zijn om daar tijdig de vergunningen voor rond te krijgen. Als dat toch lukt, dan scheelt dat de Nederlandse schatkist € 600 mln aan SDE+-subsidies.

De bouw van de onder het Energieakkoord geplande windparken op zee loopt mogelijk al een half jaar vertraging op. De Eerste Kamer heeft de door minister Kamp voorgelegde wet Stroom, die onder meer de aansluiting van windprojecten met de kust regelt, recentelijk weggestemd.

infokolen

Bron: Volkskrant, NOS | Foto: Siemens