10-02-2016 18:44 | Door: Dimitri Reijerman

Europa boekt vooruitgang in het besparen van energie. De doelstelling is om 20 procent minder energie te verbruiken in 2020, ten opzichte van 2005. In 2014 werd er in de EU al 16,9 procent minder energie verstookt.

Dat is op te maken uit cijfers van Eurostat over het Europese energieverbruik. Met de besparing van 16,9 procent ten opzichte van 2005 ligt de EU ongeveer 2 procent voor op schema. In 2020 wil de EU uiteindelijk naast 20 procent energiesparing ook 20 procent minder CO2 uitstoten. Het aandeel duurzame energie moet ook naar 20 procent.

In 2014 daalde de consumptie van olie en olieproducten tot het laagste niveau sinds 1990, al maakte olie in dat jaar nog wel 40 procent van de totale energiemix uit. In totaal maakten fossiele brandstoffen nog altijd 66 procent uit van de totale energiemix. Ook kernenergie heeft een aanzienlijk aandeel. Hernieuwbare energiebronnen als windenergie en zonne-energie zijn echter met een opmars bezig.

Goede scores voor Nederland

Nederland scoort binnen de EU relatief goed: de energieconsumptie daalde over een periode van 9 jaar met 12,7 procent. De EU constateert wel dat Nederland nog achterblijft met het benutten van duurzame energiebronnen. Volgens het Energie-akkoord moet Nederland in 2023 16 procent duurzaam opwekken.

Eurostat

Bron: Eurostat | Foto: ESA / Eurostat