19-02-2016 09:21 | Door: Thijs ten Brinck

Met een kleine herstelwet verwacht minister Kamp van Economische Zaken de aanwijzing van netbeheerder Tennet als hoofdaannemer voor alle stopcontacten op zee alsnog door het parlement te loodsen.

Om de aanleg van vijf nieuwe windparken voor de Nederlandse kust zo kosteneffectief mogelijk te realiseren, is besloten om Tennet de bouw van in een keer alle transformatorplatforms te gunnen.

3.500 megawatt wind op zee in het geding

Leereffecten door de jaren heen moeten de vijf windparkaansluitingen procenten goedkoper maken.

Om deze regeling mogelijk te maken, was wel een wetswijziging nodig. Deze sneuvelde december 2015 in de Eerste Kamer. Daarmee loopt de aanbesteding van de windparken als geheel mogelijk vertraging op.

Kamp had het Tennet-wetsvoorstel in eerste aanzet gecombineerd met andere voorstellen, binnen de wet Stroom. Vooral de splitsing van de energiebedrijven Eneco en Delta, in een leveringstak en een aparte netbeheerder, leidde in de Eerste Kamer tot veel tegenstemmen.

Door alleen de aan windenergie gerelateerde voorstellen te bundelen in een reparatiewet hoopt Kamp de uitrol van de offshore windparken op het in het Energieakkoord afgesproken schema te houden. In de Tweede Kamer is Kamp nagenoeg verzekerd van een meerderheid, voor de stemming in de Eerste Kamer is er met de uitgeklede wet ook goede hoop.

Het eerste windpark waarvoor Tennet het stopcontact zou mogen bouwen is de eerste fase van het project voor de kust van Borssele. Dat park krijgt uiteindelijk een vermogen van 1.400 megawatt.

Bron: FD, Flux Energie | Foto: NHD-INFO, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)