10-05-2013 11:04 | Door: Lieuwe Jan Hettema

Investeerders trekken zich terug uit Polen, nu blijkt dat er veel minder schaliegas voorradig is dan gedacht. Kernenergie moet het gemis opvangen.

Polen zag in schaliegas een uitgelezen kans om minder energieafhankelijk van Rusland te worden én om de economie een boost te geven. Het plan lijkt op een mislukking uit te lopen: van de 43 aangewezen boorplaatsen is maar op 12 plekken daadwerkelijk gas gevonden. Grote bedrijven als Talisman Energy, Marathon Oil en Exxon Mobile maken nu een einde aan hun Poolse avontuur.

Er is niet alleen minder schaliegas in de bodem van het Oost-Europese land te vinden; ook ligt de schalielaag vergeleken met Amerika dieper in de grond, waardoor het boren moeilijker, duurder en mogelijk gevaarlijker is. De Canadese en Amerikaanse investeerders kiezen er daarom voor om de focus volledig op onbevolkte gebieden in hun thuisland te leggen, omdat het in Europa te ingewikkeld ligt.

Kernenergie in plaats van schaliegas

Schaliegaswinning is omstreden omdat er onduidelijkheid bestaat over de gevolgen voor het milieu. Het gas komt vrij nadat onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in steenlagen worden gespoten. In Polen is er slechts enige weerstand tegen het winnen van schaliegas.

Nu er zo goed als zeker een streep door de geplande schaliegasrevolutie kan worden gezet, moet Polen naar andere energiesoorten kijken. De keuze lijkt op kernenergie te vallen: er zijn vergevorderde plannen voor de bouw van een eerste kerncentrale aan de Oostzee, en mogelijk volgen er meer. Op dit moment is het land voor een groot deel afhankelijk van steenkool en wordt er nauwelijks duurzame energie opgewekt.

In Nederland is er veel weerstand tegen het winnen van schaliegas. Er is mogelijk wel een Kamermeerderheid voor de boringen, maar regeringspartij PvdA verandert continu van standpunt. Minister Henk Kamp van Economische Zaken laat op dit moment een onderzoek naar de gevolgen voor het milieu uitvoeren.

Foto: Andy Doyle via Flickr.com