14-05-2013 11:52 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

In 2050 kan de Europese energiesector CO2-neutraal zijn, maar dan moeten overheden nu zorgen voor duidelijk beleid om investeringen te stimuleren.

Dit blijkt uit een rapport van Eurelectric, de Europese brancheorganisatie voor elektriciteitsproducenten. Leden van Eurelectric zijn nationale brancheorganisaties of nationale energieleveranciers. In Nederland zijn dat Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.

Het rapport onderzoekt twee scenario’s voor de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsbranche: Lost Decade en Power Choices Reloaded. Het Lost Decade-scenario gaat uit van onzekerheid over beleid tot 2030, met weinig investeringen in CO2-arme energieopwekking als gevolg. Het Power Choices Reloaded-scenario laat zien dat het mogelijk is om in 2050 een energieneutrale Europese elektriciteitsmarkt te creëren, en presenteert de meest kostenefficiënte manier om dat doel te bereiken.

Volgens Eurelectric is het belangrijk dat investeringen in hernieuwbare energie worden gestimuleerd. Daarvoor is het van groot belang dat de EU zo snel mogelijk duidelijk langetermijnbeleid ontwikkelt voor het inperken van CO2-uitstoot.

Investeringen stimuleren

Het rapport noemt het ETS als belangrijkste beleidsinstrument voor het stimuleren van investeringen in CO2-reductie. Het ETS moet dan wel aangepast worden voor ambitieuzere CO2-reductie. Volgens het rapport is het ETS voornamelijk geschikt voor het stimuleren van investeringen in ver doorontwikkelde technologieën. Investeringen in opkomende technologieën hebben volgens het rapport naast het ETS een extra stimulans nodig.

Als dit soort belangrijke beleidsmaatregelen niet genomen worden, belandt Europa in het Lost Decade-scenario. Er zijn dan tot 2030 weinig investeringen in hernieuwbare energie, waardoor die achterstand tussen 2030 en 2050 weer moet worden ingelopen. Die eindsprint zou relatief duur zijn, de onderzoekers berekende dat de totale kosten van de transitie naar een CO2-neutrale energiemarkt in het Lost Decade-scenario 1,4 procentpunt hoger liggen dan in het Power Choices Reloaded-scenario.

Bron: Euractiv Foto: Mozasaur via Wikimedia Commons