29-02-2016 10:23 | Door: Thijs ten Brinck

Nederlandse windmolens hebben in 2015 7 miljard kilowattuur duurzame stroom geproduceerd. Het totale opgestelde windmolenvermogen in Nederland bedroeg eind vorig jaar 3.400 megawatt.

Op land nam het aantal windmolens met 380 megawatt toe, tot een totaal van 3.000 megawatt. Op zee steeg het vermogen met 130 megawatt, tot 360 megawatt in totaal. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland heeft 2 procent van de windcapaciteit van Europa

Daarmee nam de totale hoeveelheid geproduceerde windstroom in 2015 met 20 procent toe ten opzichte van het voorgaande jaar.

Uitgaande van een gemiddeld jaarverbruik van 3.000 à 3.500 kilowattuur per huishouden produceren de windparken op land en in de Nederlandse wateren nu genoeg stroom voor ruim 2 miljoen gezinnen.

In heel Europa nam het opgestelde vermogen het afgelopen jaar toe met 13.000 megawatt, tot een totaal van 142 gigawatt. Duitsland is met bijna een derde van de Europese capaciteit de grootste producent van windenergie. Spanje volgt met 16 procent.

windenergie cbs

Nederland staat met 2 procent in absolute zin nu op de tiende plaats. Omgerekend naar het opgestelde vermogen per inwoner is Nederland elfde, met 0,2 kilowatt windvermogen per hoofd van de bevolking. In Denemarken is dat 0,9 kilowatt per inwoner.

11 procent van alle elektriciteit

Naast met windmolens produceert Nederland ook duurzame stroom met zonnepanelen, biomassa en waterkracht. Die bronnen samen waren in 2015 goed voor 6 miljard kilowattuur.

Met de 7 miljard kilowattuur windstroom betrok Nederland in 2015 11 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, 1 procent meer dan in 2014.

Bron: CBS | Foto: Anne Marie Peterson, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)