08-03-2016 12:15 | Door: Thijs ten Brinck

De Australische start-up Carnegie Wave Energy voert gesprekken om bij Groot-Brittannië tot 14 van zijn energie-opwekkende boeien te installeren.

De geplande golfenergiecentrale krijgt uiteindelijk een vermogen van 10 tot 15 megawatt. Carnegie Wave hoopt op financiering vanuit de Europese Unie om een eerste demonstratiemodel te installeren.

Groene stroom en zoet water uit zeegolven

Die installatie moet traditionele financiers overtuigen om in de grotere golfenergiecentrale te investeren.

Carnegie Wave heeft zijn technologie voor de Australische kust bij Perth succesvol getest en werkt naast de Britse plannen ook aan een golfcentrale voor de kust van Mauritius.

Pompen op golfkracht

Het concept van Carnegie Wave bestaat uit met lucht gevulde ballonnen die, onder het wateroppervlak, met de golven meedeinen. De op en neer gaande beweging van de boeien drijft een pomp aan die water op druk brengt.

Een standaard waterkrachtturbine op land zet de energie van het opgepompte water om in elektriciteit. Naast het opwekken van duurzame elektriciteit kunnen de boeien ook een ontziltingsinstallatie voor zeewater aandrijven.

In dat concept persen de golf-aangedreven pompen het water door omgekeerde osmose membranen en produceert Carnegie Wave schoon drinkwater.

Bron: RenewEconomy, Carnegie Wave