21-05-2013 15:16 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Om de klimaatverandering te bestrijden, moet de Europese Unie volgens Polen zowel subsidies op fossiele als op hernieuwbare energie schrappen.

Dat zei minister Marcin Korolec van Milieu op een conferentie in de Poolse hoofdstad Warschau. Hij pleitte ook voor een limiet op de import van olie. Dit alles moet tot lagere energieprijzen leiden, wat volgens Polen niet alleen positief is voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat. “Het zijn simpele acties die ons kunnen helpen het gewenste klimaat en budget te krijgen”, aldus Korolec.

Hij ging hiermee in op de moeilijkheden in de EU: het lukt de lidstaten maar niet om een concreet klimaat- en energiebeleid voor de komende decennia op te stellen. De Europese Unie wil de CO2-uitstoot in 2050 met minstens 80 procent terugdringen, maar Polen is een van de landen die concrete maatregelen hiervoor blokkeert. Ook is het land tegen ingrijpen op de zieltogende CO2-markt, omdat ze verwachten dat dan de energieprijzen stijgen. Onverstandig in crisistijd, zegt Polen.

Europese tegenstellingen

Connie Hedegaard – Europees Commissaris voor Klimaat – liet bij dezelfde conferentie weten dat strikte klimaatambities de economie juist kunnen versterken, nieuwe banen kunnen creëren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan reduceren. Ze gaf daarnaast aan dat er nog veel in Polen moet gebeuren aan energie-efficiëntie: Poolse bedrijven gebruiken twee keer zoveel energie als hun concurrenten in andere delen van de EU.

Minister Korolec is zich bewust van de klimaatverandering: “In plaats van vier seizoenen hebben we tegenwoordig twee lange seizoenen: warm en koud”. De oplossingen die het land zoekt zijn anders dan de andere Europese landen. Polen gokte eerst op het controversiële schaliegas, maar nadat bleek dat de voorraad en omstandigheden minder goed waren dan gedacht en investeerders vertrekken, gaat de interesse nu uit naar kernenergie.

Bron: Bloomberg

Foto: Jim Media via Flickr.com