21-03-2012 20:54 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

AMSTERDAM – De adviseurs en ingenieurs van Oranjewoud zijn de doeners in de duurzame energiesector. “Wij volgen de ontwikkelingen in de markt nauw en we vertalen nieuwe ontwikkelingen naar praktische toepassingen”, verklaart ingenieur Wouter Truffino.

Ingenieursbureau Oranjewoud, met het hoofdkwartier in Heerenveen, is een van de grotere ingenieurs- en adviesbureaus van Nederland. Naar eigen zeggen is het bedrijf altijd al bezig geweest met duurzaamheid, maar hebben ze er nooit zo opgelet.

“Een ingenieur is altijd op zoek naar de beste technische oplossingen. Als je een woonwijk realiseert dan ga je ook nadenken over hoe je zo’n wijk sociaal, ecologisch en financieel duurzaam kan inrichten”, aldus Truffino.

Sinds kort benoemt het bedrijf bewuster haar duurzame activiteiten. Klanten beginnen steeds meer aan Oranjewoud te vragen wat zij met duurzaamheid doen en dan moet je een antwoord klaar hebben, aldus Truffino.

“We dingen mee naar een opdracht van de gemeente Alkmaar en dan krijg je ook de vraag: ‘welke duurzame oplossingen kunnen jullie bedenken voor de herinrichting van een woonwijk?’”

Energie- en waterbouw

Het bureau is in een groot aantal takken van sport actief, maar vooral in het opwekken van energie uit water en wind. In andere sectoren is het concern vooral nog in een verkennende fase.

“Op gebied van windenergie denken we mee met waar een windpark kan komen, maar ook bij de sanering en opschaling van bestaande windparken zijn we betrokken.” Oranjewoud is bijvoorbeeld betrokken bij windmolenparken langs de IJsselmeerdijk en opschaling van turbineparken in Alphen aan de Rijn, Rotterdam en Wieringermeer.

Gemaal

Oranjewoud is al langer actief in het verduurzamen van bijvoorbeeld gemalen. “Bij een aantal gemalen adviseren wij waterschappen en hoogheemraadschappen het pompproces te optimaliseren zodat een energiebesparing wordt gerealiseerd. Het potentieel is enorm als je het aantal gemalen ziet in Nederland.”

Bij een gemaal wist Oranjewoud een enorme verbetering door te brengen. Het vijzelgemaal Halfweg in de Haarlemmermeer werd in 1990 in gebruikgenomen, maar functioneerde nooit optimaal. “Hoewel bij dit type gemalen een energierendement van 70 procent wordt verwacht bedraagt het energetisch rendement slechts 20 procent.”

“Het gebruikte uiteindelijk te veel energie. Daar hebben wij een nieuw idee op toegepast.” De verwachting is dat dit bij gemaal Halfweg tot een besparing leidt, welke tussen de 350 en 700 megawattuur per jaar uitkomt, het equivalent van een CO2-uitstoot van ongeveer 600 ton. Dit levert een besparing op van 80.000 euro per jaar aan energiekosten. “Dan maak je de klant ook tevreden. ”

Getijden

Oranjewoud probeert verder, samen met zusterbedrijf Strukton en partner Tocardo, getijdenenergie op te wekken bij de Oosterscheldekering in Zeeland. Uiteindelijk wil Strukton de energie zelf gaan gebruiken om volledig energieneutraal te worden.

“Het is de bedoeling als start in twee compartimenten van de Oosterscheldekering turbines te plaatsen. Het potentieel voor getijdenenergie is enorm in Nederland, maar zeker ook daarbuiten. Energie halen uit water zit in Nederland nu nog in een relatief beginstadium.”

Klimaatneutraal

Ook probeert Oranjewoud zelf te verduurzamen. In 2015 wil het bedrijf 25 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2009. Daar heeft het bedrijf een aantal maatregelen voor doorgevoerd zoals een zuinigere leaseauto, het aankopen van groene stroom, het Nieuwe Werken en video-conferencing.

Truffino is trots op het resultaat tot nu. Het ingenieursbureau heeft een energiereductie per fte gerealiseerd van 9 procent. In 2010, de cijfers over 2011 zijn nog niet bekend, is 50.000 liter minder brandstof verbruikt.

Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld een jaarlijkse omzetgroei van 10 procent te behalen in duurzame producten en diensten. “Wij zetten in op duurzaamheid, of zoals wij het liever noemen ‘volhoudbaarheid’, om continuïteit te behouden voor Oranjewoud.”