18-03-2016 16:22 | Door: Thijs ten Brinck

Warmte- en elektriciteitsopwekking in Nederlandse biomassa-installaties reduceert de CO2-emissies met 87 tot 91 procent, ten opzichte van het verstoken van fossiele brandstoffen.

Dat blijkt uit cijfers gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), over 2014.

68 procent biomassa komt uit Nederland

Ruim twee derde van de biomassa die energiecentrales, WKK’s en biomassaketels verstoken komt uit eigen land. Dat gedeelte bestaat vooral uit houtchips, gemaakt uit houtafval uit de industrie en snoeiafval.

Energieproducenten die gebruik maken van deze chips besparen gemiddeld 91 procent van de broeikasgasemissies ten opzichte van energieproductie op aardgas of steenkool.

Meestook in kolencentrales op retour

Grotere kolencentrales stoken geperste houtpellets mee voor de elektriciteitsproductie. De productie en het transport van deze pellets, doorgaans geïmporteerd uit Noord-Amerika, snoepen een deel van de maximale CO2-reductie af. Energieproductie op houtpellets scheelt 87 procent CO2, vergeleken met fossiele energie.

Het meestoken van biomassa in fossiele energiecentrales is de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2014 rapporteerden de energiebedrijven het gebruik van 207.000 ton houtpellets. In 2012 was dit nog 1.318.000 ton. 

Essent heeft in maart 2016 aangegeven de biomassa-bijstook in zijn geheel te staken. Dit in afwachting van de subsidiebesluiten en de politieke wens om Nederlandse kolencentrales versneld te sluiten.

Bron: RVO | Foto: Horia Varlan, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)