22-03-2016 19:11 | Door: Thijs ten Brinck

Voor duurzame projectontwikkelaars en industriële partijen is er dit voorjaar subsidie beschikbaar voor de bouw van windparken, zonnecentrales, biomassaketels en andere duurzame energievoorzieningen.

Per dinsdag 22 maart is de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opnieuw geopend voor inschrijving. 

Op naar 16 procent duurzame energie in 2023

In tegenstelling tot eerdere jaren kent de regeling dit jaar twee inschrijfperiodes.

De eerste daarvan loopt tot 28 april 2016, de tweede ronde opent in oktober 2016. In beide tranches is € 4 mrd subsidie beschikbaar.

De SDE+-regeling staat open voor particulieren die met windturbines, zonnepanelen, biomassa of waterkracht elektriciteit willen opwekken en biedt kansen aan partijen die met geothermie of biomassa warmte voor gebouwen of industriële processen willen produceren. Ook de productie van biogas en groen gas, of van duurzame warmtekrachtkoppelingsinstallaties valt onder de SDE+.

Voor partijen met interesse in de ontwikkeling van windparken maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de overheidsinstantie die de subsidieregeling uitvoert, een onderscheid tussen projecten op land en op zee.

De nu opengestelde tranche is wat betreft windenergie alleen bedoeld voor windparken op land, op dijken of in meren. Voor windparken op volle zee zijn een aparte procedure en een eigen budget beschikbaar.

Bron: RVO | Foto: hosszuka, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)