22-03-2016 15:13 | Door: Thijs ten Brinck

Netbeheerder Tennet mag alle vijf geplande offshore windparken voor de Nederlandse kust aansluiten. De instemming van de Eerste Kamer is een belangrijke stap in de realisatie van het Energieakkoord.

Tot 2023 groeit de opwekcapactiteit van windenergie op zee met 3.500 megawatt. Om de kosten van deze toename te drukken, is besloten om hoogspanningsnetbeheerder Tennet in één keer de aanleg van alle ‘stopcontacten op zee’ voor de nieuwe windparken te gunnen.

10 procent kostenreductie met centrale aanbesteding stopcontacten

Dit voorstel sneuvelde eind 2015, als onderdeel van een uitgebreidere wet, in de Eerste Kamer. Minister Kamp heeft met een noodwet dit onderdeel van het Energieakkoord alsnog veiliggesteld.

“Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met deze wet, kan TenneT beginnen met de aanleg van het elektriciteitsnetwerk voor windparken op zee”, zegt Kamp. “Ook worden knelpunten om windparken op land te realiseren weggenomen. De doelen van het Energieakkoord zijn hierdoor nog steeds binnen bereik.”

De tender voor het eerste project dat onder de nieuwe noodwet gerealiseerd wordt, is de eerste fase van het offshore windpark Borssele. Onder meer Shell en RWE azen op de ontwikkeling van dit 700 megawatt grote windpark.

Onafhankelijk van de partij die het windpark ontwikkelt, draagt Tennet nu de verantwoordelijkheid voor de aansluiting van de windturbines op het Nederlandse elektriciteitsnet. De gunning van de verschillende transformatorstations aan één partij moet, via verschillende schaalvoordelen en leereffecten, de kosten van wind op zee met tien procent drukken.

Bron: Ministerie van Economische Zaken | Foto: Andreas Klinke Johannsen, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrifjsleven)