29-03-2016 08:33 | Door: Thijs ten Brinck

Energieconcern Nuon ziet definitief af het verstoken van steenkool in de Eemshaven. In plaats daarvan zet het bedrijf in op verduurzaming van zijn Magnum-centrale, met energieopslag in hernieuwbaar gas.

Samen met de TU Delft onderzoekt Nuon de mogelijkheden om in de Eemshaven overschotten aan wind- en zonnestroom om te zetten in ammoniak. Ombouw van de aardgasgestookte Magnum-centrale tot een moderne kolencentrale is daarmee definitief van de baan.

Geen steenkool maar een 'superbatterij' voor windenergie

Het hernieuwbare ammoniakgas is, net als conventioneel aardgas, te gebruiken om de bestaande gasturbines van de elektriciteitscentrale aan te drijven. Bij de verbranding van ammoniak komen bovendien alleen onschadelijke stikstof en waterdamp vrij, geen CO2, zegt Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte.

Opslaan van het duurzaam geproduceerde gas kan volgens Van Ofwegen zolang als nodig is: "Zo heb je altijd een voorraad brandstof voor die momenten dat er weinig wind of zon is."

Energieopslag in plaats van 'schone steenkool'

Bij oplevering van de multifuel-centrale in 2013 had Nuon plannen om een vergasser voor steenkool of biomassa te bouwen in de Eemshaven.

nuon

Door vaste brandstoffen als steenkool of houtpellets te vergassen, in plaats van direct te verbranden, kan het rendement van een elektriciteitscentrale sterk omhoog. Ook is het dan mogelijk om een groot deel van de CO2 al voor verbranding af te vangen.

Deze moderne vorm van kolenstroomopwekken blijkt voor Nuon nu niet meer interessant. Wat de betreft de Magnum-centrale komt er gewoon geen steenkool meer in.

In Amsterdam heeft Nuon nog een conventionele kolencentrale. Eind 2015 gaf Nuon aan open te staan voor suggesties om deze centrale vervroegd te sluiten.

Met de TU Delft en andere partners uit het Nederlandse Power to Ammonia-consortium verwacht Nuon vaart te zetten achter de ammoniakopslag. De 'veelbelovende techniek' is volgens de partijen al binnen tien jaar op grote schaal toepasbaar. Van Ofwegen: "We hopen binnen vijf jaar een demonstratie op relevante schaal te kunnen doen."

Bron: Nuon | Foto: Nuon, via Flickr. Infographic: Nuon