05-06-2013 13:17 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Energie uit kolen veroorzaakt twee keer zo veel CO2-uitstoot als energie uit aardgas. Maar het lekken van methaan kan aardgas een stuk minder gunstig maken.

Als je aardgas verbrandt, dan is het een stuk schoner dan kolen. Maar bij de winning is het  een ander verhaal. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan, dat als broeikasgas gemeten over een periode van 20 jaar 105 keer zo sterk is als CO2. Bij de winning van aardgas komt vaak een deel van dat methaan in de atmosfeer terecht.

Een nieuw rapport van de Amerikaanse non-profit organisatie Center for Climate and Energy Solutions wijst dan ook op de noodzaak van het reduceren van methaan-emissies bij aardgasboringen. Volgens het rapport is gas, ondanks de methaan-emissies, nog steeds gunstiger voor het klimaat dan kolen. De emissies van de Amerikaanse energiesector zijn, mede door de overstap van kolen naar gas, lager dan ze sinds 1994 ooit waren.

CO2-neutraal

Het rapport meldt echter ook dat er nog niet genoeg duidelijkheid is over de methaanlekken. Volgens het rapport zou er meer onderzoek moeten worden gedaan naar emissies in de gehele productieketen van aardgas. Zo kunnen aardgas en kolen beter met elkaar worden vergeleken en kunnen de emissies bij de aardgasproductie worden gereduceerd.

De onderzoekers noemen de transitie van kolen naar gas een eerste stap in de goede richting. Ze benadrukken daarbij echter dat aardgas nog steeds een fossiele brandstof is die broeikasgassen uitstoot. Daarom moet Amerika zich richten op de overstap naar CO2-neutrale energie zoals wind-, zon- en kernenergie.

Bron: The Guardian

Foto: Conanil via Flickr.com