11-04-2016 10:28 | Door: Eelco Brandes

Het vervroegd sluiten van de vijf resterende kolencentrales in ons land in 2020 verlaagt de emissies van CO2 met liefst 16,3 megaton per jaar. Dit bedraagt circa 11 procent van de Nederlandse CO2-emissies in 2020.

Dat beweert economisch onderzoeksbureau SEO in een kosten-batenanalyse in opdracht van milieuorganisatie Natuur & Milieu. Tegenover de negatieve effecten voor de energieafnemers en netto gezien negatieve effecten op de energieproducenten staan volgens het onderzoek voldoende baten van vermeden CO2- en andere emissies.

Vermeden kosten

Het positieve effect op de welvaart bedraagt bij het sluiten van de vijf kolencentrales in 2020 in totaal € 4,7 miljard. Dit bedrag is de som van de maatschappelijke kosten en baten die aan de sluiting kunnen worden toegerekend. Deze winst komt grotendeels voort uit vermeden kosten voor schade aan de volksgezondheid en het klimaat.

Het belangrijkste effect is het verminderen van de uitstoot van CO2 en overige emissies, zoals NOx en fijnstof. De vermeden emissies vertegenwoordigen een maatschappelijke baat met een waarde van in totaal € 9,8 mrd.

Het winstverlies voor de eigenaren van kolencentrales en een lichte stijging van de energieprijs wordt volgens het onderzoek ruimschoots gecompenseerd. Per saldo blijft een winst van €3,6 mrd tot €4,7 mrd over. Als de stijging van de energiekosten volledig wordt doorberekend aan de consument, kost dit gemiddeld € 12 extra per jaar per huishouden.

Forse opgave

Nederland heeft de komende jaren een forse opgave voor CO2-reductie, voortvloeiend uit de afspraken in het Energieakkoord, de uitspraak in de Klimaatzaak van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en toezeggingen op de Klimaattop in Parijs.

Het kabinet overweegt op korte termijn nog twee kolencentrales te sluiten. Het gaat om Amercentrale 9 (bij Geertruidenberg) en Hemweg 8 (bij Amsterdam). Dit najaar wordt definitief een knoop doorgehakt.

Daarmee zouden alleen de allernieuwste kolencentrales overblijven. Dit betreffen twee installaties op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven en een in de Groningse Eemshaven.

Luister naar deze Podcasts over het sluiten van de kolencentrales in Nederland:

 

 

Bron: Natuur & Milieu | Foto: Flickr  Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)