18-04-2016 07:43 | Door: Eelco Brandes

Minister van Economische Zaken Henk Kamp en diverse bedrijven hebben deze week de Green Deal business voor biomassa en biobased gas ondertekend.

Dat gebeurde tijdens de Innovation Expo in Amsterdam, waarbij ook staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma aanwezig was. Kenmerkend voor de toepassing van biomassa in deze Deal is dat biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie kan opleveren.

In deze Green Deal gaan de hernieuwbare gassector, duurzame koplopers in de industrie, kennisinstituten en de overheid de komende twee jaar samenwerken aan de verdere totstandkoming van een biobased economie. Naast de ministeries en AkzoNobel ondertekenden ook DSM, FrieslandCampina, Suiker Unie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN en Energy Academy Europe.

Belangrijke peiler

De verwachting is dat deze Green Deal een belangrijke pijler wordt onder de circulaire economie en duurzaam beleid op de langere termijn. De overheid beschouwt deze ontwikkeling als een belangrijke sleutel voor de verduurzaming van de chemiesector en de energievoorziening.

Cascadering

De Green Deal richt zich op schaalbare omzettingstechnologieën van biomassa volgens het principe van cascadering: eerst worden waardevolle grondstoffen uit de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels voor de industrie.

Van het restproduct wordt via vergisting, vergassing en raffinage hernieuwbaar gas gemaakt. Op deze wijze kunnen bestaande biomassastromen als mest beter benut worden en ontstaan er mogelijkheden om nieuwe biomassastromen te ontwikkelen.

Bron: Green Deal | Foto: Green Deal