11-06-2013 15:57 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Datacenters dicht bij huis voeden met lokale groene stroom werkt het beste om de CO2-uitstoot laag te houden.

Uit de resultaten van het onderzoek ‘Transporting Bits or Transporting Energy: Does it Matter?’ blijkt dat datacenters die gebruikmaken van groene stroom die lokaal is opgewekt het duurzaamst zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en TNO, in opdracht van SURF en Agentschap NL.

Het onderzoek maakt een vergelijking tussen ‘bits-to-energy’ en ‘energy-to-bits’ om hiermee het energieverbruik en de CO2-uitstoot van datatransport in kaart te brengen. Bij ‘bits-to-energy’ is onderzocht wat de CO2-uitstoot is wanneer data wordt getransporteerd naar groenere, verder weg gelegen datacenters. Bij ‘energy-to-bits’ is de duurzaamheid onderzocht van lokale datacenters waar groene stroom heen getransporteerd wordt.

Resultaten

Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van datacenters in het buitenland die voorzien zijn van groene energie, blijkt dat het datatransport nog steeds voor een significante CO2-uitstoot kan zorgen. Dit gebeurt voornamelijk wanneer de data over het internet verstuurd wordt, vanwege de relatief hoge energieconsumptie van routers.

Als er met grote hoeveelheden data gewerkt wordt en alles via het internet is verbonden is het beter om gebruikt te maken van lokale datacenters. Wanneer er beschikking is over een directe verbinding met een datacenter, bijvoorbeeld via glasvezel, is de afstand tussen computer en datacenter minder van belang.

Voor een lokaal datacenter kan het importeren van groene energie vanuit het buitenland voor een grote reductie in CO2-uitstoot zorgen. Echter zou de aanvoer van groene energie van een meer lokale bron nog duurzamer zijn, want bij het transport van energie treden verliezen op die gecompenseerd dienen te worden. Dat zorgt voor extra CO2-uitstoot.

Situatie afhankelijk

Er kan dus niet zomaar een eenduidige lijn getrokken worden in wat de groenste methode is. De hoeveelheid data die getransporteerd wordt, de verbinding, de opslag en de verwerkingstijd bij berekeningen dragen allemaal bij aan de CO2-uitstoot. De conclusie van het rapport is voorlopig dan ook: “dat datatransport over het algemeen een niet te verwaarlozen CO2-uitstoot heeft, maar dat de afweging per geval en toepassing bekeken moet worden.” Er worden in het onderzoek dan ook enkele aanbevelingen gedaan voor verschillende scenario’s.

Foto:  Tom Raftery via flickr