13-06-2013 11:29 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt dat het kabinetsdoel om 16 procent energie uit duurzame bronnen te halen in 2020 niet haalbaar is.

Uit voorstellen van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, in handen van RTL Nieuws, blijkt dat zij de beoogde 16 procent aan energie uit duurzame bronnen niet als een haalbaar doel zien.

VNO-NCW is een van de partijen die, samen met milieuorganisaties en vakbonden onder leiding van de Sociaal Economische Raad, aan de onderhandelingstafel voor het Energieakkoord zit.

Nog veel te doen

Momenteel halen we slechts iets meer dan 4 procent van onze energie uit duurzame bronnen. De partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten moeten manieren vinden, die voor alle partijen aanvaardbaar zijn, om die 16 procent te bereiken.

Uit de voorstellen van het VNO-NCW blijkt echter dat zij die 16 procent al hebben losgelaten en uitgaan van 14 procent, zoals de eis is vanuit Europa.In hun berekeningen stellen ze dat 16 procent simpelweg niet haalbaar is. De 16 procent, zoals de huidige regering in het regeerakkoord heeft opgesteld, is op zijn vroegst pas in 2024 haalbaar, of misschien zelfs pas 2027 afhankelijk van de gekozen modellen die VNO-NCW voorstelt.

14 of 16 maakt niet uit

Zolang de onderhandelingen over het Energieakkoord nog lopen wil minister Kamp van Economische Zaken inhoudelijk niet reageren. Eerder zei minister Kamp al dat als het Energieakkoord niet lukt, het kabinet zal terugvallen op het regeerakkoord waarin de 16 procent is vastgelegd. Ook VNO-NCW wil nog geen reactie gegeven op de stukken die naar buiten zijn gebracht, zolang de onderhandelingen nog lopen.

“Voor mij is het reële doel voor elkaar te krijgen dat energiebedrijven structureel gaan investeren in hernieuwbaar, in eerste instantie met subsidieregelingen, vervolgens moet dat structureler gebeuren door verplichting. Hier is de overheid de leidende partij. 14 of 16 procent is van minder belang. Het gaan om de structurele verandering,” stelt Frank Rooijers, directeur van onderzoeksbureau CE Delft, gespecialiseerd in duurzame energie.

Er is nog tot 5 juli de tijd voor de partijen om tot een overeenstemming te komen. Wanneer dit niet lukt zal minister Kamp zelf bepalen hoe Nederland de 16 procent gaat halen.

Bron: RTL Nieuws Foto: foxypar4 via flickr + AHe